ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Điều khoản sử dụng dịch vụ (ĐKSDDV) này được thỏa thuận xuất phát từ các nguyên tắc hoạt động và quản lý của WEB.VN, và chi phối các mối quan hệ của chúng tôi với những bên sử dụng và các bên khác tương tác với WEB.VN nhằm đảm bảo quyền lợi về thông tin cá nhân, mối quan hệ, tính ổn định của nhà cung cấp dịch vụ và tuân thủ theo pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Bằng cách sử dụng, truy cập và tham gia sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đã đồng ý và phải thực hiện đầy đủ các cam kết sử dụng ĐKSDDV này.

Điều 1. Các định nghĩa

Điều 2. Về dịch vụ Web Template

Trang WEB.VN là trang web hướng dẫn, cung cấp thông tin và công cụ quản trị cho dịch vụ Web Template của Tên miền tiếng Việt (TMTV). Các cá nhân, tổ chức đăng ký và đã được cấp phát Tên miền Tiếng Việt có thể đăng ký khởi tạo sử dụng dịch vụ Web Template và được cung cấp tài khỏan quản trị tại WEB.VN. Các cá nhân, tổ chức có TMTV và muốn khởi tạo dịch vụ Web Template sử dụng trang quản trị WEB.VN để cập nhật, giới thiệu thông tin về cá nhân và sản phẩm của họ trên mỗi trang TMTV. Người nổi tiếng sử dụng các trang Web Template cho TMTV để nói về dự án, những chương trình, sản phẩm mới nhất của họ. Cộng đồng TMTV sử dụng trang quản trị WEB.VN để quản trị, khởi tạo và cập nhật Website TMTV riêng của họ hoặc trao đổi, chia sẻ các chủ đề quan tâm từ tên miền Tiếng Việt đến Internet, xe hơi, thời trang, sở thích riêng hoặc đơn giản chỉ là trang giới thiệu thông tin...
Bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung cung cấp trên Website. Thông tin trên Website và trang WEB.VN là công khai, nên thông tin bạn chia sẻ cũng là thông tin công khai. Điều này có nghĩa là, ví dụ, nếu bạn đăng tải 1 nội dung gì trên trang, thì nội dung đó có thể được sử dụng bởi chủ trang của WEB.VN và bất kì ai cũng có thể xem nó.
Một số trang có chứa nội dung đến trực tiếp từ chủ trang. Chủ trang có thể thực hiện việc này thông qua các chức năng trực tuyến như khung và nó hoạt động giống như trò chơi và các ứng dụng khác thông qua WEB.VN. Bởi vì nội dung này đến từ chủ trang, trang đó có thể tập hợp thông tin về bạn, giống như bất kì trang web nào.

Điều 3. Thông tin và cách thức sử dụng thông tin

 1. Thông tin chúng tôi nhận về bạn

  Chúng tôi nhận một số loại thông tin khác nhau về bạn, bao gồm:

  • Thông tin của bạn. Thông tin của bạn là thông tin được yêu cầu khi bạn đăng kí vào trang cũng như thông tin bạn lựa chọn để cập nhật hoặc chia sẻ.
  • Thông tin đăng kí: Khi bạn đăng kí vào WEB.VN, bạn phải cung cấp thông tin bao gồm: tên, địa chỉ thư điện tử hoặc các thông tin cá nhân khác theo yêu cầu.
  • Thông tin bạn lựa chọn để chia sẻ: Thông tin của bạn bao gồm thông tin bạn lựa chọn để cập nhật trên trang Web Template của bạn thông qua hệ thống quản trị tại WEB.VN, chẳng hạn khi bạn đăng tải thông tin, bài viết, hình ảnh, video, âm nhạc...trên website TMTV của bạn.
 2. Thông tin khác chúng tôi nhận về bạn

  Chúng tôi cũng nhận các loại thông tin khác về bạn:

  • Khi bạn đăng những thứ giống như ảnh hoặc video trên WEB.VN, chúng tôi có thể nhận dữ liệu nhập thêm có liên quan (hoặc siêu dữ liệu) như thời gian, ngày tháng hoặc nơi bạn lấy ảnh hoặc video.
  • Chúng tôi nhận dữ liệu từ máy tính, điện thoại di động hoặc phương tiện khác bạn dùng để truy cập WEB.VN. Nó có thể bao gồm địa chỉ IP, địa điểm, loại trình duyệt bạn dùng hoặc trang web bạn ghé thăm.
  • Chúng tôi nhận dữ liệu bất cứ khi nào bạn xem 1 trò chơi, ứng dụng, hoặc trang web sử dụng WEB.VN hoặc thăm trang web với tính năng của WEB.VN. Nó có thể bao gồm ngày tháng và thời gian bạn thăm trang web; địa chỉ trang web hoặc URL bạn đang ở trong đó; thông tin kĩ thuật về địa chỉ IP, trình duyệt hoặc hệ điều hành bạn dùng; và nếu bạn đã đăng nhập vào WEB.VN, địa chỉ ID của bạn.
  • Đôi khi chúng tôi nhận dữ liệu từ đối tác quảng cáo, khách hàng hoặc bên thứ 3 mà bên thứ ba giúp chúng tôi (hoặc họ) phát quảng cáo, hiểu các hoạt động trực tuyến và giúp WEB.VN hoạt động tốt hơn. Ví dụ, một đoạn quảng cáo có thể cho chúng tôi biết bạn phản ứng như thế nào với quảng cáo trên WEB.VN hoặc trên một website khác để tính toán tính hiệu quả của quảng cáo và cải thiện chất lượng của những quảng cáo đó.

  Chúng tôi chỉ cung cấp dữ liệu tới đối tác quảng cáo, khách hàng của chúng tôi sau khi chúng tôi đã xóa tên của bạn hoặc bất kì thông tin cá nhân khác, hoặc bao gồm nó với dữ liệu của người khác theo cách mà nó không còn liên quan tới bạn.Tương tự, khi chúng tôi nhận dữ liệu về bạn từ đối tác quảng cáo, khách hàng của chúng tôi, chúng tôi lưu giữ dữ liệu trong vòng 180 ngày. Sau đó, chúng tôi kết hợp dữ liệu này với dữ liệu của người khác theo cách mà nó không còn liên quan tới bạn.

 3. Thông tin công khai

  Khi chúng tôi sử dụng cụm từ “thông tin công khai” (đôi khi chúng tôi gọi là “thông tin của mọi người”), có nghĩa là thông tin bạn cung cấp là công khai, cũng như thông tin luôn hiển thị sẵn có.
  Thông tin hiển thị công khai
  Khi bạn đăng tải thông tin tại Web Template cho TMTV thì bất kì ai, bao gồm người ngoài hệ thống WEB.VN cũng có thể xem được nội dung thông tin đó.
  Bạn tham gia khởi tạo dịch vụ Web Template có nghĩa là bạn đồng ý công khai những thông tin mà bạn cung cấp bao gồm và không giới hạn các thông tin:

  • có thể hiển thị trang Web Template của bạn hoặc nội dung bạn đã đăng tải tại trang này khi ai đó tìm kiếm của WEB.VN hoặc các công cụ tìm kiếm công khai
  • có thể truy cập vào trò chơi, ứng dụng, và trang web bạn và các chủ thể TMTV của bạn sử dụng
  • có thể truy cập vào bất kì ai mà sử dụng API của chúng tôi như Graph API của chúng tôi

  Thông tin luôn hiển thị công khai
  Loại thông tin được liệt kê dưới đây luôn hiển thị công khai, và được coi giống như thông tin bạn đã chập thuận để hiển thị công khai.

  • Tên: điều này giúp các chủ thể TMTV của bạn và gia đình tìm thấy bạn trong hệ thống TMTV.
  • Tên đăng nhập và ID người sử dụng: Cho phép bạn gửi liên kết tới hồ sơ hoặc trang, nhận email tại địa chỉ email WEB.VN và giúp trang WEB.VN hiển thị.
 4. Cách chúng tôi sử dụng thông tin nhận được

  Chúng tôi sử dụng thông tin nhận được về bạn để kết nối dịch vụ và các tính năng chúng tôi cung cấp cho bạn và người khác như chủ thể TMTV của bạn, mua quảng cáo trên trang web và các nhà phát triển xây dựng trò chơi, ứng dụng và trang web bạn sử dụng. Ví dụ, chúng tôi có thể sử dụng thông tin chúng tôi nhận về bạn:

  • là một phần trong nỗ lực của chúng tôi để giúp WEB.VN hoạt động an toàn và bảo mật;
  • để đánh giá hoặc hiểu sự hiệu quả của quảng cáo mà bạn và người khác xem;

  Lệnh cho phép này không chỉ cho phép chúng tôi cung cấp WEB.VN như nó hiện đang tồn tại mà nó còn cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn các tính năng và dịch vụ đổi mới mà chúng tôi phát triển trong tương lai mà sử dụng những thông tin mà chúng tôi nhận được về bạn theo cách mới.
  Trong khi bạn cho phép chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi nhận được về bạn, bạn luôn sở hữu tất cả thông tin của bạn. Sự tin tưởng của bạn là rất quan trọng đối với chúng tôi, đó là lí do tại sao chúng tôi không chia sẻ thông tin chúng tôi nhận được về bạn với người khác trừ khi chúng tôi có:

  • sự cho phép của bạn;
  • thông báo cho bạn biết, như bằng cách nói với bạn về thông báo trong chính sách này; hoặc
  • Loại bỏ tên của bạn hoặc bất kì thông tin cá nhân nào.
 5. Xóa và tắt tài khoản sử dụng dịch vụ của bạn

  Nếu bạn muốn ngừng sử dụng dịch vụ Web Template, bạn có thể hoặc tắt hoặc xóa.

  1. Ngưng sử dụng dịch vụ
   Khi bạn kích hoạt nút đề nghị Ngưng sử dụng dịch vụ, WEB.VN sẽ tạm khóa lại tài khoản của bạn. Bạn không thể sử dụng được sử dụng dịch vụ khi đã thông báo ngưng sử dụng dịch vụ. Ngoài ra WEB.VN có quyền tạm thời ngưng dịch vụ Web Template của bạn nếu bạn vi phạm các điều khoản sử dụng dịch. Do đó bạn không thể truy cập được vào trang Web Template của bạn hoặc thực hiện các tác nghiệp quản trị liên quan. Nếu muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ bạn phải liên hệ với chúng tôi để kích hoạt lại dịch vụ hoặc thực hiện khắc phục các lỗi vi phạm. Chúng tôi chỉ tạm ngưng tài khoản của bạn, mà không xóa bất kì thông tin nào bởi vì bạn có thể khởi động lại tài khoản và sử dụng lại dịch vụ Web Template vào bất kỳ thời điểm nào đó trong tương lai.

  2. Xóa tài khoản
   Khi bạn thực hiện xóa tài khoản, toàn bộ dữ liệu và các thông tin trong tài khoản đó sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi trang quản trị của WEB.VN. Sẽ mất khoảng 1 tháng để xóa tài khoản, nhưng một số thông tin có thể giữ lại phần sao chép và thoát trong 30 ngày. Bạn chỉ nên xóa tài khoản nếu bạn chắc rằng bạn không bao giờ muốn khởi động lại dịch vụ Web Template này nữa.

Điều 4.  Chia sẻ với các websites khác và các ứng dụng

 1. Về Phần mềm công nghệ của WEB.VN
  Phần mềm của WEB.VN (hoặc đơn giản là Phần mềm) đề cập đến cách mà chúng tôi giúp bạn lựa chọn và đăng tải thông tin, hình ảnh của mình trên Internet. Phần mềm của WEB.VN giúp bạn trải nghiệm trên một trang web đã được cá nhân hóa theo mục đích sử dụng của chính bạn. Điều đặc biệt là toàn bộ Website được sử dụng thuần túy bằng Tiếng Việt từ Tên miền, đến nội dung và các chức năng của Phần mềm.
  Xin hãy nhớ rằng những trò chơi, các ứng dụng và website được tạo ra và duy trì bởi các doanh nghiệp và những người phát triển không phải là một phần của WEB.VN, vì vậy bạn nên chắc chắn rằng đã đọc và thuân thủ các điều khoản sử dụng dịch vụ và chính sách bảo mật của chúng tôi.

 2. Các công cụ tìm kiếm công khai
  Cài đặt Tìm kiếm công khai của bạn kiểm soát cho dù những người nhập tên của bạn vào công cụ tìm kiếm công khai có thể thấy hồ sơ công khai của bạn (bao gồm các thông tin bạn công khai).
  Cài đặt này không áp dụng cho công cụ tìm kiếm mà công cụ này truy cập vào thông tin của bạn như là một ứng dụng sử dụng Phần mềm WEB.VN

Điều 5. Chính sách quảng cáo

 1. Quảng cáo được cá nhân hóa
  Chúng tôi không chia sẻ bất kỳ thông tin của bạn với các nhà quảng cáo (trừ khi, tất nhiên, bạn cho phép chúng tôi).
  Khi nhà quảng cáo tạo ra một quảng cáo trên WEB.VN, họ có cơ hội để lựa chọn đối tượng của họ bằng vị trí, nhân khẩu học, sở thích, từ khóa, và bất kỳ thông tin khác mà chúng tôi nhận được hoặc có thể nói về bạn và những người dùng khác. Ví dụ, một nhà quảng cáo có thể chọn để nhắm mục tiêu là những phụ nữ từ 18 đến 35 tuổi, sống ở Việt Nam và thích đi mua sắm.
  Nếu nhà quảng cáo chọn để chạy quảng cáo (còn được gọi là đặt hàng), chúng tôi phục vụ quảng cáo cho những người đáp ứng các tiêu chí mà nhà quảng cáo lựa chọn, nhưng chúng tôi không nói với các nhà quảng cáo họ là ai. Vì vậy, ví dụ, nếu một người nhấp chuột vào quảng cáo, nhà quảng cáo có thể suy luận rằng người đó là một người phụ nữ 18-35 tuổi đang sống ở Việt Nam và thích mua sắm. Nhưng chúng tôi sẽ không nói với các nhà quảng cáo người đó là ai.
  Sau khi chạy quảng cáo, chúng tôi cung cấp cho các nhà quảng cáo các báo cáo cho biết chương trình quảng cáo của họ thực hiện như thế nào. Ví dụ chúng tôi cung cấp cho các nhà quảng cáo các báo cáo có bao nhiêu người sử dụng nhìn thấy hoặc nhấp vào quảng cáo của họ. Tuy nhiên, các báo cáo này là vô danh. Chúng tôi không nói với các nhà quảng cáo rằng người xem quảng cáo cụ thể là ai.
  Các nhà quảng cáo đôi khi đặt cookie trên máy tính của bạn để làm cho quảng cáo của họ hiệu quả hơn.
  Đôi khi chúng ta cho phép các nhà quảng cáo nhắm mục tiêu phân loại người sử dụng, giống như một "người xem phim" hoặc một "người hâm mộ khoa học viễn tưởng." Chúng tôi làm điều này bằng cách tổng hợp những đặc điểm mà chúng tôi cho là liên quan đến từng đối tượng người sử dụng khác nhau. Ví dụ, nếu một người "thích" "mua sắm" và đề cập đến "Siêu thị" khi họ vào một siêu thị, chúng tôi có thể kết luận rằng người này là có khả năng là một người thích đi mua sắm.

 2. Quảng cáo dựa vào bối cảnh xã hội

  Quảng cáo WEB.VN đôi khi kết hợp với các hoạt động mà chủ thể TMTV của bạn đã thực hiện cập nhật thông tin trên chính trang Web Template cá nhân của mình. Ví dụ, một quảng cáo cho một quán Phở có thể được ghép nối với một câu chuyện rằng một chủ thể TMTV đã đăng tải 1 thông tin về 1 quán Phở ngon tại Hà Nội.
  Cũng giống như câu chuyện tin tức xuất hiện trong nguồn cấp dữ liệu tin tức của bạn, chỉ cần đặt nó bên cạnh một quảng cáo được trả tiền cũng đủ làm cho quảng cáo đó có liên quan và thú vị hơn.

 3. Các quảng cáo và nội dung thương mại được WEB.VN cung cấp và thúc đẩy

  Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra những quảng cáo vừa có lợi cho các Nhà quảng cáo và có lợi cho cả bạn. Để đạt được điều đó, bạn cần tuân thủ các điều khoản sau:

  1. Chúng tôi chỉ sử dụng tên và hồ sơ hình ảnh của bạn để liên kết với các nội dung hoặc chủ đề đó trong giới hạn cho phép.
  2. Chúng tôi sẽ không cung cấp nội dung hoặc thông tin của bạn cho bất kỳ nhà quảng cáo nào nếu không có sự cho phép của bạn.
  3. Chúng tôi sẽ không thường xuyên thanh toán cho các dịch vụ và các giao dịch như vậy.
    
 4. Các quy định đặc biệt áp dụng cho các Nhà quảng cáo

  Bạn có thể nhắm tới một lượng khách hàng mục tiêu của mình thông qua việc mua quảng cáo trên WEB.VN. Nếu bạn đặt hàng thông qua cổng quảng cáo trực tuyến của chúng tôi, bạn sẽ phải tuân thủ các điều khoản sau:

  1. Khi đặt hàng, bạn cần cho biết chính xác loại quảng cáo mình muốn mua, tổng chi phí bạn có thể đầu tư và giá thầu bạn muốn thực hiện. Nếu chúng tôi đáp ứng được yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ đưa các quảng cáo của bạn vào bảng kê có sẵn. Tuy không thể đảm bảo rằng quảng cáo của bạn có thể đạt được mục tiêu mong muốn trong mọi trường hợp, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng tối đa để có thể đưa các quảng cáo của bạn tiếp cận được đến các đối tượng khách hàng mà bạn hướng tới.
  2. Chúng tôi có thể sẽ mở rộng các tiêu chí của các mục tiêu mà bạn đã chọn lựa trong các trường hợp cần thiết để nâng cao hiệu quả cho chiến dịch quảng cáo của bạn.
  3. Bạn sẽ phải thanh toán dựa trên các điều khoản thanh toán và các khoản nợ sẽ được tính toán dựa trên các cơ chế theo dõi của chúng tôi.
  4. Các quảng cáo của bạn sẽ phải tuân theo các chỉ dẫn về quảng cáo của chúng tôi và phải tuân thủ đúng pháp luật về quảng cáo của Nước Cộng Hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
  5. Chúng tôi là người quyết định về kích thước và vị trí đặt quảng cáo của bạn.
  6. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về các hoạt động mà quảng cáo của bạn có thể nhận được, ví dụ: số lượng kích chuột mà mỗi quảng cáo có thể nhận.
  7. Chúng tôi không thể kiểm soát được toàn bộ các cách thức mà mọi người tương tác với các quảng cáo của bạn hoặc các hành vi kích chuột gian lận làm ảnh hưởng đến chi phí vận hành quảng cáo của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi cũng có một hệ thống để lọc và phát hiện các hành vi đáng ngờ.
  8. Bạn có thể hủy lệnh đặt hàng của bạn bất cứ lúc nào thông qua cổng trực tuyến của chúng tôi, tuy nhiên có thể mất 24 giờ trước khi quảng cáo ngừng chạy. Mọi chi phí trong khoảng thời gian này bạn vẫn phải chịu trách nhiệm thanh toán.
  9. Khi thời hạn hợp đồng kết thúc, giấy phép cấp cho quảng cáo của bạn sẽ không còn hiệu lực. Tuy nhiên, nếu có người sử dụng nào thực hiện tương tác với các quảng cáo này thì nó sẽ vẫn tồn tại cho đến khi người dùng đó xóa đi.
  10. Chúng tôi có thể sử dụng các quảng cáo của bạn hoặc các thông tin, nội dung liên quan vào các mục đích quảng cáo hoặc tiếp thị.
  11. Nếu không có sự cho phép bằng văn bản, bạn sẽ không được phép phát hành các thông cáo báo chí hoặc công khai mối quan hệ của bạn với WEB.VN.
  12. Chúng tôi có quyền từ chối hoặc xóa bỏ bất kỳ quảng cáo nào, với bất kỳ lý do nào.
  13. Nếu bạn được ủy quyền để đặt các quảng cáo, bạn phải đảm bảo có đủ các điều kiện sau đây:
   1. Bạn có đủ tư cách pháp lý để đại diện cho Nhà quảng cáo trong bản Thỏa thuận này.
   2. Bạn sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cho mọi vi phạm mà Nhà quảng cáo bạn đang đại diện gây ra đối với bản Thỏa thuận này.

Điều 6. Quyền lợi và Trách nhiệm của Người sử dụng dịch vụ

 1. Quyền riêng tư

  Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng. Chúng tôi đã thiết kế Chính sách quyền riêng tư để thực hiện những tiết lộ quan trọng của bạn về cách bạn sử dụng WEB.VN như thế nào để chia sẻ với những người khác và cách chúng tôi thu thập và có thể sử dụng lại các nội dung và thông tin của bạn đã cung cấp. Chúng tôi khuyến khích bạn nên đọc Chính Sách Quyền Riêng tư này, và để sử dụng nó, giúp bạn có những quyết định đúng đắn khi thông báo những thông tin về bạn.

 2. Đăng tải nội dung và thông tin của bạn

  Bạn sở hữu tất cả các nội dung và thông tin mà bạn đăng tải trên WEB.VN, và bạn phải kiểm soát cách hiển thị thông tin và ứng dụng của bạn.
  Ngoài ra:

  • Đối với nội dung có trong phạm vi các quyền sở hữu trí tuệ, như ảnh và hình (nội dung IP), bạn cung cấp cho chúng tôi một cách cụ thể những giấy phép sau đây, theo những thiết lập quyền riêng tư và ứng dụng: bạn cũng trao cho chúng tôi giấy phép không độc quyền, có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép tiếp, không thuộc về hoàng gia để sử bất kỳ dụng nội dung IP nào mà bạn đã đăng tải trên hoặc liên quan đến WEB.VN (Giấy phép IP). Giấy phép IP này kết thúc khi bạn xóa nội dung IP của bạn hoặc tài khoản của bạn hoặc tài khoản của bạn trừ khi nội dung của bạn đã được chia sẻ với những người kkác, và họ đã xoá nó đi.
  • Khi bạn xoá nội dung IP, nó được xoá theo một cách tương tự như dọn sạch thùng rác trong máy tính. Tuy nhiên, bạn hiểu rằng nội dung đã bị xóa bỏ có thể còn được giữ lại trong các bản dự phòng trong một thời gian hợp lý (nhưng sẽ không có hiệu lực với những người khác.)
  • Khi bạn sử dụng một ứng dụng, nội dung và thông tin của bạn được chia sẻ nhờ ứng dụng này. Chúng tôi yêu cầu các ứng dụng để tôn trọng quyền riêng tư của bạn, và sự thoả thuận của bạn với ứng dụng đó sẽ kiểm soát các sử dụng ứng dụng, chuyển nhượng nội dung và thông tin đó.  (Để biết nhiều hơn về Phần Mềm, hãy đọc Chính sách Quyền Riêng Tư và trang Phần mềm.)
  • Khi bạn công bố nội dung hoặc thông tin sử dụng thiết lập Công khai, điều đó có nghĩa là bạn sẽ cho phép mọi người bao gồm những người ngoài WEB.VN,  được truy cập và sử dụng thông tin đó, và giao tiếp với bạn (ví dụ tên và ảnh hồ sơ của bạn).
  • Chúng tôi luôn đánh giá cao phản hồi của bạn hoặc những gợi ý khác về WEB.VN, nhưng bạn phải hiểu rằng chúng tôi có thể sử dụng chúng mà không có bất kỳ nghĩa vụ bồi thường cho bạn về những điều đó.
 3. Tính an toàn Nội dung
  Chúng tôi rất nỗ lực để duy trì trang WEB.VN hoạt động được an toàn, tuy nhiên chúng tôi không thể đảm bảo điều đó. Chúng tôi cần sự hỗ trợ của bạn để đạt được điều đó, bạn cần phải đảm bảo và thực hiện đầy đủ các cam kết bao gồm và không giới hạn các hoạt động sau:

  • Không đăng tải hay bình luận về các vấn đề chính trị, tôn giáo, sắc tộc.
  • Không đăng tải hay bình luận các thông tin liên quan tới chính sách của Đảng và Nhà nước CHXHCN Việt Nam.
  • Không lợi dụng Phần mềm để tiếp tay cho các hành động vi phạm pháp luật nước CHXHCN Việt Nam
  • Không gửi hoặc uỷ quyền đăng tải thông tin theo cách khác (như thư rác) trên WEB.VN, điều này vi phạm chính sách của WEB.VN và bất kỳ luật và quy định nào được áp dụng tại nước Cộng Hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
  • Không thu thập nội dung hoặc thông tin của người sử dụng, hoặc truy cập WEB.VN theo cách khác, sử dụng các phương thức được tự động hoá (như harvesting bots, robot, gián điệp hoặc scrapers) mà không có sự cho phép của chúng tôi.
  • Không tham gia vào hoạt động đa cấp bất hợp pháp, như kế hoạch kinh doanh theo mô hình bán hàng đa cấp chưa được pháp luật cho phép.
  • Không tải lên WEB.VN các loại virus hoặc mã độc.
  • Không sử dụng thông tin đăng nhập hoặc truy cập một tài khoản thuộc về một người nào khác.
  • Không đe doạ, hăm dọa hoặc quấy rối bất kỳ người sử dụng nào.
  • Không đăng tải nội dung: khó chịu, đe doạ hoặc khiêu dâm; chứa các nội dung cấm hoặc không hợp pháp; kích động bạo lực; hoặc chứa ảnh nude bạo lực hoặc đồ hoạ hoặc bạo lực vô cớ, trái với thuần phong mỹ tục và văn hóa Việt Nam.
  • Không được phát triển hoặc khai thác một ứng dụng bên thứ ba chứa liên quan đến rượu hoặc nội dung trả tiền khác (bao gồm quảng cáo) mà không hạn chế về tuổi tác một cách phù hợp.
  • Phải tuân thủ và thực hiện đầy đủ các nguyên tắc khuyến mại, kết quả giải thưởng và tất cả các luật được áp dụng nếu bạn công bố hoặc đưa ra bất kỳ phản đối, từ bỏ hoặc trò rút thăm trúng thưởng nào (“khuyến mại”) trên WEB.VN.
  • Không sử dụng WEB.VN để thực hiện bất kỳ điều gì trái pháp luật, ác ý hoặc phân biệt đối xử.
  • Không làm điều gì có thể làm mất khả năng, gây gánh nặng quá mức, hoặc làm tổn hại đến hoạt động bình thường của WEB.VN, ví dụ một cuộc tấn công từ chối dịch vụ.
  • Bạn sẽ không tạo điều kiện hoặc khuyến khích bất kỳ sự vi phạm Thỏa thuận này.

  Bất cứ vi phạm nào trên đây có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc hủy bỏ tài khoản WEB.VN của bạn và các dịch vụ liên quan khác, hoặc bị xử lý theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước.

 4. Đăng ký và Bảo mật tài khoản
  Người sử dụng WEB.VN cần cung cấp tên và thông tin thật của mình, và chúng tôi cần có sự trợ giúp của bạn để duy trì WEB.VN hoạt động theo cách đó. Đây là một số cam kết của bạn với chúng tôi liên quan đến đăng ký và đảm bảo bảo mật cho tài khoản của bạn:

  • Bạn sẽ không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân sai nào trên WEB.VN, hoặc tạo một tài khoản cho bất cứ ai khác ngoài chính mình mà không được phép.
  • Bạn sẽ không tạo ra nhiều hơn một hồ sơ cá nhân cho tất cả các TMTV đã được cấp phát để sử dụng dịch vụ.
  • Nếu tài khoản của bạn bị vô hiệu hóa, bạn sẽ không tạo tài khoản khác mà không được phép của chúng tôi.
  • Bạn sẽ không sử dụng hồ sơ cá nhân của bạn hoặc của các chủ thể TMTV khác để phục vụ cho các lợi ích thương mại cá nhân.
  • Bạn sẽ không sử dụng WEB.VN nếu bạn dưới 13 tuổi mà không có người giám hộ (cha mẹ, hoặc người trưởng thành).
  • Bạn sẽ không sử dụng WEB.VN nếu bạn bị kết án phạm tội tình dục.
  • Bạn sẽ giữ thông tin liên lạc chính xác và luôn cập nhật
  • Bạn sẽ không chia sẻ mật khẩu, (kể cả với các nhà phát triển khóa bí mật của bạn), để cho người khác truy cập tài khoản của bạn, hoặc làm bất cứ điều gì khác mà có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn tài khoản của bạn.
  • Bạn sẽ không chuyển giao tài khoản của bạn (bất kỳ trang nào hoặc ứng dụng mà bạn quản lý) cho bất cứ ai mà không nhận được sự cho phép bằng văn bản.
  • Nếu bạn chọn một tên người dùng cho tài khoản, chúng tôi có quyền loại bỏ hoặc đòi lại nếu có lý do thích hợp (như chủ sở hữu nhãn hiệu than phiền về một tên người dùng gây ảnh hưởng)

  Bất cứ vi phạm có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc hủy bỏ tài khoản WEB.VN của bạn và các dịch vụ liên quan khác.

 5. Bảo vệ quyền lợi của các cá nhân khác

  Chúng tôi tôn trọng quyền của các bạn và hy vọng các bạn cũng làm vậy. Bất kỳ vi phạm có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc hủy bỏ tài khoản WEB.VN và các dịch vụ TMTV liên quan khác.

  • Bạn sẽ không đăng nội dung hoặc có các hành động sử dụng trang Web Template và công cụ quảng trị WEB.VN để gây vi phạm hoặc vi phạm các quyền của người khác hoặc vi phạm pháp luật hoặc quy định của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
  • Chúng tôi có thể loại bỏ bất kỳ nội dung hoặc thông tin bạn đăng trên WEB.VN nếu chúng tôi thấy /hoặc được báo cáo rằng nó vi phạm bản Thỏa thuận này.
  • Chúng tôi sẽ cung cấp công cụ giúp bạn bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của bạn.
  • Nếu chúng tôi loại bỏ nội dung vi phạm bản quyền và bạn đừng lo chúng tôi gỡ bỏ nếu nhầm lẫn, chúng tôi sẽ luôn cho bạn một cơ hội để kháng cáo.
  • Nếu bạn liên tục vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, chúng tôi sẽ vô hiệu hóa tài khoản của bạn vào thời điểm thích hợp.
  • Bạn sẽ không sử dụng quyền tác giả hoặc nhãn hiệu của chúng tôi (bao gồm cả WEB.VN, IT.VN và Dot VN), hoặc bất kỳ dấu hiệu gây nhầm lẫn tương tự, mà không được phép bằng văn bản của chúng tôi.
  • Nếu bạn thu thập thông tin từ người sử dụng, bạn sẽ: được sự đồng ý của họ, làm cho nó rõ ràng rằng bạn (chứ không liên quan đến WEB.VN) là người thu thập thông tin của họ, và viết một chính xác, giải thích những thông tin bạn thu thập và cách bạn sẽ sử dụng nó.
  • Bạn sẽ không đăng các tài liệu nhận dạng của bất kỳ ai hoặc các thông tin tài chính nhạy cảm trên WEB.VN.
  • Bạn sẽ không dùng từ khóa người sử dụng hoặc người gửi thông tin cho người mà không có sự đồng ý
 6. Các giao dịch và thanh toán
  • Nếu bạn thanh toán qua hệ thống WEB.VN, hãy xác nhận đồng ý với các điều khoản thanh toán của chúng tôi.
  • Nếu bạn muốn thực hiện một giao dịch, hãy xác nhận đồng ý các điều khoản giao dịch của chúng tôi.
  • Nếu bạn muốn cung cấp một giao dịch hoặc hợp tác với chúng tôi để bán một giao dịch, bạn phải xác nhận đồng ý các điều khoản về giao dịch bán buôn của chúng tôi ngoài các thỏa thuận khác giữa hai bên.
 7. Các quy định đặc biệt áp dụng cho việc xây dựng, vận hành các ứng dụng và website

  Nếu bạn là người xây dựng hoặc vận hành các ứng dụng Phần mềm và website, hãy thực hiện theo các điều khoản sau:

  • Bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho các ứng dụng mình xây dựng và nội dung của nó, cùng tất cả những gì mà bạn sử dụng làm Phần mềm sao cho tất cả những gì bạn làm ra phải phù hợp với các chính sách và yêu cầu của WEB.VN về nội dung cơ bản và quảng cáo.
  • Việc truy cập và sử dụng dữ liệu trên WEB.VN của bạn sẽ được giới hạn như sau:

   1/ Chỉ sử dụng các dữ liệu cần để vận hành các ứng dụng của bạn
   2/ Bạn phải có một chính sách bảo mật để đảm bảo rằng người dùng có thể biết được bạn sử dụng dữ liệu gì, của ai; sử dụng như thế nào, hiển thị, chia sẻ hoặc chuyển giao dữ liệu ra sao và bao gồm cả URL chính sách bảo mật của bạn trong phát triển ứng dụng
   3/ Bạn không được phép sử dụng, hiển thị, chia sẻ hoặc chuyển giao các dữ liệu của người dùng trái với chính sách bảo mật của mình.
   4/ Bạn sẽ phải xóa toàn bộ dữ liệu bạn nhận được từ chúng tôi có liên quan đến một người dùng nào đó nếu người đó yêu cầu bạn làm vậy. Do đó, bạn phải xây dựng một cơ chế áp dụng cho người dùng nếu họ muốn đặt yêu cầu.
   5/ Các dữ liệu mà bạn nhận được từ chúng tôi sẽ không bao gồm các dữ liệu của những người tham gia trong các quảng cáo
   6/ Bạn không được phép dùng các dữ liệu đã nhận của chúng tôi để kết nối, trao đổi với bất kỳ mạng quảng cáo nào hay với bất kỳ cuộc trao đổi quảng cáo, môi giới dữ liệu hoặc bất kỳ công cụ quảng cáo nào khác liên quan, dưới bất kỳ hình thức trực tiếp hay gián tiếp nào, kể cả khi được người dùng đó cho phép chuyển đổi hoặc sử dụng
   7/ Bạn không được phép bán các dữ liệu. Nếu bạn được yêu cầu hoặc liên kết với một bên thứ ba, bạn cũng chỉ được phép vẫn sử dụng các dữ liệu đó trong các ứng dụng của mình, chứ hoàn toàn không được phép chuyển giao dữ liệu ra khỏi các ứng dụng đó.
   8/ Nếu bạn sử dụng các dữ liệu của người dùng theo cách mà người dùng không cho phép, chúng tôi có thể yêu cầu bạn phải xóa bỏ toàn bộ dữ liệu đó.
   9/ Chúng tôi cũng có thể giới hạn các truy cập dữ liệu của bạn
   10/ Bạn sẽ phải chấp nhận tất cả các điều khoản quy định khác của chúng tôi trong các chính sách cơ bản của WEB.VN.
   11/ Bạn không cần phải chuyển cho chúng tôi các dữ liệu về người dùng hoặc nội dung trong dữ liệu của người dùng mà bạn tự sưu tập được
   12/ Bạn phải thiết lập để cho phép người dùng có thể xóa bỏ hoặc ngắt kết nối với các ứng dụng của bạn.
   13/ Bạn phải thiết lập để mọi người dùng có thể dễ dàng liên kết được với bạn. Chúng tôi có quyền chia sẻ địa chỉ email của bạn cho tất cả người dùng và đặc biệt là những người có phàn nàn về việc bạn đã vi phạm hoặc xâm phạm quyền lợi của họ.
   14/ Bạn phải thiết lập hệ thống hỗ trợ khách hàng trong các ứng dụng của bạn
   15/ Bạn không được phép hiển thị các nội dung quảng cáo của bên thứ ba hoặc lập các hộp tìm kiếm web trên WEB.VN
   16/ Bạn sẽ được quyền sử dụng tất cả các mã, APIs, dữ liệu và các công cụ mà chúng tôi cung cấp
   17/ Bạn không được phép bán, chuyển giao hoặc cấp giấy phép con các mã, APIs, dữ liệu và các công cụ mà chúng tôi cung cấp cho bất kỳ ai.
   18/ Bạn không được phép xuyên tạc mối quan hệ của bạn với WEB.VN
   19/ Nếu bạn tuân thủ các chính sách của WEB.VN, bạn có thể sử dụng các logo có sẵn của chúng tôi để xây dựng hoặc phát hành các thông cáo báo chí và các báo cáo công khai khác.
   20/ Chúng tôi có thể phát hành các thông cáo báo chí về sự hợp tác giữa bạn và WEB.VN
   21/ Bạn phải chấp hành tất cả các qui định bởi pháp luật hiện hành
   22/ Chúng tôi không đảm bảo rằng Phần mềm này luôn luôn được sử dụng miễn phí
   23/ Chúng tôi được quyền kiểm soát, vận hành các ứng dụng của bạn trên WEB.VN nhằm đảm bảo cho việc kết hợp và sử dụng thông tin và các nội dung thông tin mà bạn cung cấp một cách thống nhất để đưa vào hồ sơ hoặc các hoạt động của người dùng.
   24/ Chúng tôi được quyền liên kết tới hoặc sắp xếp các nội dung, ứng dụng của bạn bao gồm tất cả các quảng cáo và các thông tin khác liên quan đến ứng dụng của bạn
   25/ Chúng tôi có thể sử dụng các ứng dụng, nội dung thông tin và các dữ liệu của bạn cho tất cả các mục đích, kể cả cho mục đích thương mại. Ví dụ như việc cung cấp các quảng cáo hay lập các chỉ mục tìm kiếm.
   26/ Bạn phải luôn đảm bảo rằng các ứng dụng của bạn là an toàn cho người sử dụng, chúng tôi có thể kiểm tra bất cứ lúc nào
   27/ Chúng tôi có quyền xây dựng các tính năng hoặc dịch vụ tương tự hoặc thậm chí là cạnh tranh với các ứng dụng của bạn

Điều 7. Trẻ vị thành niên và các tính năng an toàn

Chúng tôi luôn xem các vấn đề về an toàn rất quan trọng, đặc biệt là với trẻ em, và chúng tôi khuyến khích các bậc cha mẹ dạy bảo con cái của mình về cách sử dụng internet một cách an toàn. Để bảo vệ trẻ vị thành niên, chúng tôi đưa ra các biện pháp bảo vệ đặc biệt (chẳng hạn như đặt các hạn chế về khả năng của người lớn để chia sẻ và kết nối với họ), việc nhận biết biện pháp này có thể giúp cho trẻ vị thành niên có thêm trải nghiệm hạn chế trên WEB.VN.

Điều 8.  Một số điều bạn cần biết

 1. Liên quan đến các yêu cầu của pháp luật và ngăn chặn tác hại

  Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn theo yêu cầu của pháp luật (để làm chứng cứ, yêu cầu của tòa án, hoặc trát hầu tòa) nếu chúng tôi tin rằng yêu cầu pháp lý đó thật sự cần thiết. Điều này cũng bao gồm việc đáp ứng các yêu cầu pháp lý từ các lãnh thổ khác không thuộc nước Việt Nam khi chúng tôi tin rằng việc đáp ứng yêu cầu theo quy định của pháp luật thuộc quyền hạn và không ảnh hưởng đến quyền hạn người sử dụng và phù hợp với tiêu chuẩn mà quốc tế đã công nhận. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin khi chúng ta tin rằng đó là điều cần thiết để phát hiện, ngăn chặn và giải quyết gian lận và các hoạt động bất hợp pháp khác nhằm bảo vệ chúng tôi và nguời sử dụng từ hành vi vi phạm Bản Tuyên Bố về Quyền hạn và Trách nhiệm; và để ngăn chặn cái chết hoặc sự tổn hại đến cơ thể có thể xảy ra.

 2. Sao lưu dữ liệu Bạn có trách nhiệm tải về bản sao của tất cả mọi nội dung bạn đã đưa vào WEB.VN bằng cách truy cập vào "Giao diện" của bạn và nhấp vào "Sao lưu nội dung".

  Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo sẽ phục hồi đầy đủ 100% nội dung mà bạn đã đăng tải.
 3. Thông báo và tin nhắn khác

  Chúng tôi có thể gửi cho bạn các thông báo và tin nhắn khác bằng thông tin liên lạc chúng tôi đã cung cấp cho bạn như địa chỉ email chẳng hạn. Bạn có thể kiểm soát hầu hết các thông báo mà bạn đã nhận, bao gồm cả những thông báo khác và các ứng dụng mà bạn sử dụng.

 4. Công cụ tìm kiếm Chủ thể TMTV mà bạn có thể biết

  Chúng tôi cung cấp công cụ để giúp bạn tìm thấy chủ thể TMTV và mà bạn quen biết trên WEB.VN.

 5.  Cookies

  Cookies là một số ít dữ liệu chúng tôi lưu giữ trong máy tính của bạn, điện thoại di động hoặc những thiết bị khác giúp cho việc sử dụng WEB.VN được dễ dàng, làm cho quảng cáo của chúng tôi hiệu quả hơn và bảo vệ bạn (cũng như trang WEB.VN). Ví dụ, chúng tôi có thể sử dụng chúng để biết bạn đăng nhập vào WEB.VN, giúp bạn sử dụng các chức năng chia sẻ, hoặc để biết khi nào bạn tương tác với quảng cáo của chúng tôi hoặc các đối tác cung cấp Phần mềm. Chúng tôi còn có thể yêu cầu các nhà quảng cáo phục vụ quảng cáo cho máy tính, điện thoại di động hoặc các thiết bị khác với 1 cookie đặt tại WEB.VN (mặc dù chúng tôi sẽ không chia sẻ những thông tin khác với nhà quảng cáo). Hầu hết các công ty đều sử dụng cookies (hoặc những phương pháp công nghệ tương tự), bao gồm quảng cáo của chúng tôi hoặc các đối tác Platform. Bạn có thể xoá hoặc chặn các cookies (chẳng hạn bằng cách sử dụng các thiết lập trong trình duyệt của bạn), nhưng nó có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng trang WEB.VN của bạn.

 6. Những nhà cung cấp dịch vụ

  Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin của bạn tới mọi người và các công ty giúp đỡ chúng tôi cung cấp những dịch vụ này. Ví dụ, chúng tôi có thể yêu cầu các nhà cung cấp bên ngoài điều hành trang web, cung cấp hình ảnh và video, thanh toán hoặc cung cấp kết quả tìm kiếm. Trong một số trường hợp, chúng tôi phối hợp với một công ty khác để cung cấp dịch vụ ví dụ như Thị trường WEB.VN. Trong tất cả những trường hợp này, đối tác của chúng tôi đồng ý chỉ sử dụng thông tin của bạn theo những điều khoản và chính sách bảo mật

 7.  Thay đổi việc kiểm soát

  Nếu quyền sở hữu doanh nghiệp thay đổi, chúng tôi sẽ chuyển giao thông tin của bạn cho người chủ sở hữu mới để họ có thể tiếp tục sử dụng hoặc cung cấp dịch vụ. Nhưng họ cũng sẽ phải tuân theo cam kết mà chúng tôi đã đưa ra trong chính sách bảo mật này

Điều 9. Các điều khoản về việc sửa đổi

Điều 10. Điều khoản về chấm dứt hợp đồng

Nếu bạn vi phạm các Điều khoản sử dụng dịch vụ này; hoặc giả có thể tạo ra cho chúng tôi những nguy cơ liên quan đến pháp luật, chúng tôi sẽ ngừng cung cấp toàn bộ hoặc từng phần các nội dung Website TMTV của bạn và tài khoản quản trị của bạn tại WEB.VN. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng email hoặc thông báo cho bạn vào lần truy cập tài khoản tiếp theo của bạn. Bạn có thể xóa hoặc vô hiệu hóa các ứng dụng của bạn bất cứ lúc nào.

Điều 11. Các điều khoản về tranh chấp

CHÚNG TÔI LUÔN CỐ GẮNG ĐỂ XÂY DỰNG TRANG WEB.VN LỚN MẠNH, KHÔNG BỊ LỖI VÀ AN TOÀN. TUY NHIÊN TRONG KHI SỬ DỤNG, BẠN CÓ THỂ GẶP NHỮNG RỦI RO CỦA RIÊNG MÌNH. CHÚNG TÔI ĐẢM BẢO WEB.VN ĐƯỢC XÂY DỰNG RÕ RÀNG, MINH BẠCH; KHÔNG BỊ GIỚI HẠN BỞI CÁC GIỚI HẠN THƯƠNG MẠI VÀ PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. TUY NHIÊN CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO RĂNG WEB.VN HOÀN TOÀN BẢO MẬT VÀ AN TOÀN; CHÚNG TÔI CŨNG KHÔNG CHỊU BẤT CỨ TRÁCH NHIỆM NÀO ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG, NỘI DUNG, THÔNG TIN VÀ CÁC DỮ LIỆU CỦA BÊN THỨ BA. HÃY BÁO CHO CHÚNG TÔI (NGƯỜI QUẢN LÝ, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ CỦA CHÚNG TÔI) VỀ CÁC KHIẾU NẠI, THIỆT HẠI PHÁT SINH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN BÊN THỨ BA ĐÓ.  CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BẠN VỀ BẤT CỨ THIỆT HẠI VỀ LỢI NHUẬN HOẶC THIỆT HẠI VỀ HẬU QUẢ, ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP HOẶC NHỮNG THIỆT HẠI GIÁN TIẾP PHÁT SINH TỪ BÊN NGOÀI HOẶC BÊN TRONG CÓ LIÊN QUAN ĐẾN WEB.VN, NGAY CẢ KHI CHÚNG TÔI ĐÃ KHUYẾN CÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA NHỮNG THIỆT HẠI NHƯ VẬY. TỔNG TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI PHÁT SINH BÊN NGOÀI THÔNG BÁO NÀY HOẶC WEB.VN SẼ KHÔNG VƯỢT QUÁ CON SỐ MỘT ĐÔLA MỸ ($1.00) HOẶC SỐ TIỀN BẠN ĐÃ TRẢ CHO CHÚNG TÔI TRONG 01 (MỘT) THÁNG GẦN NHẤT. LUẬT PHÁP HIỆN HÀNH KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM HOẶC THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN HOẶC THIỆT HẠI VỀ HẬU QUẢ, VÌ VẬY SỐ GIỚI HẠN NÓI TRÊN HOẶC TRƯỜNG HỢP NGOẠI LỆ CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG ĐỐI VỚI BẠN. TRONG TRƯỜNG HỢP NÀY, TRÁCH NHIỆM CỦA WEB.VN SẼ ĐƯỢC GIỚI HẠN TRONG PHẠM VI TỐI ĐA CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH.

Điều 12. Các điều khoản khác

Bằng việc đọc toàn bộ ĐKSDDV này, bạn cam kết đã hiểu và thực hiện nghiêm túc toàn bộ nội dung qui định tại Điều khoản sử dụng dịch vụ này.

Thông tin liên hệ:
Công ty HI-TEK MULTIMEDIA, INC. (DBA: DOT VN, INC.) (www.DotVN.com) là công ty chuyên cung cấp dịch vụ Internet và viễn thông tại Việt Nam, đồng thời kinh doanh và quản lí các trang web truyền thông trực tuyến hàng đầu của Việt Nam như: www.INFO.VN. Công ty là “nhà đăng kí tên miền trực tuyến toàn cầu cho tên miền .VN (Việt Nam) và nhà đăng ký duy nhất cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền tiếng Việt (IDNs) do Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC) ủy quyền”. Dot VN là nhà phân phối duy nhất các sản phẩm xây dựng IDC của Micro-Modular Data CentersTM Solutions và các sản phẩm phát sóng không dây E-Link 1000EXR tới Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Trụ sở chính của Dot VN đặt tại San Diego, California với các văn phòng đại diện tại thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập địa chỉ website: www.DotVN.com.

Công ty Cổ phần Internet và Viễn Thông Việt Nam (IT.VN, Jsc.) là đơn vị thành viên của HI-TEK MULTIMEDIA, INC. (DBA: DOT VN) tại Việt Nam đảm trách các hoạt động tiếp thị và cung cấp dịch vụ trực tiếp tại Việt Nam.