Hướng dẫn quản trị website gian hàng
Mục đích: Tài liệu này giúp các bạn mới sử dụng công cụ tạo Web Template dành cho gian hàng có thể nhanh chóng khởi tạo được Website. Bạn làm theo thứ tự các bước hướng dẫn, sẽ tạo được một sản phẩm website nhanh chóng, thân thiện, dễ sử dụng cho mình. Các phần khác bạn vui lòng để nguyên theo mặc định của hệ thống

 

MỤC LỤC

CHƯƠNG I       DỊCH VỤ WEB TEMPLATE ĐỂ TẠO MỘT TRANG WEB GIAN HÀNG TMĐT CHO TÊN MIỀN TIẾNG VIỆT .VN

I.1                    GIỚI THIỆU DỊCH VỤ

I.2                    HƯỚNG DẪN KHỞI TẠO DỊCH VỤ WEB TEMPLATE

CHƯƠNG II     HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ NỘI DUNG

II.1                  HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP

II.1.1     Đăng nhập hệ thống quản trị Website

II.1.2     Đổi mật khẩu

II.2                  CHỨC NĂNG SAO LƯU

II.2.1     Sao lưu giao diện Website Template

II.2.2     Chức năng sao lưu nội dung

II.3                  QUẢN TRỊ THƯ MỤC

II.3.1     Thêm mới thư mục con.

II.3.2     Sửa chuyên mục:

II.3.3     Xóa chuyên mục

II.4                  QUẢN TRỊ THƯ VIỆN ẢNH

II.4.1     Thêm thư viện ảnh

II.4.2     Sửa thư viện ảnh

II.4.3     Xóa thư viện ảnh

II.5                  QUẢN TRỊ LIÊN HỆ

II.6                  QUẢN TRỊ SẢN PHẨM

II.6.1     Tạo chuyên mục sản phẩm

II.6.2     Thêm sản phẩm

II.6.2.1     Tạo nội dung cho Sản phẩm – Khuyến mại

II.6.2.2     Tạo nội dung cho Sản phẩm cháy hàng

II.6.2.3     Tạo nội dung cho Sản phẩm hết hạn

II.6.3     Sửa sản phẩm

II.6.4     Xóa sản phẩm

II.7                  QUẢN TRỊ MỤC TẢI VỀ

II.7.1     Tạo chuyên mục tải về

II.7.2     Thêm nội dung tải về

II.7.3     Sửa nội dung tải về

II.7.4     Xóa nội dung tải về

II.8                  QUẢN TRỊ CÂU HỎI

II.8.1     Thêm câu hỏi

II.8.2     Sửa câu hỏi

II.8.3     Xóa câu hỏi

II.8.4     Đăng câu hỏi

II.8.5     Phản hồi

II.9                  QUẢN TRỊ THÔNG TIN QUẢNG CÁO

II.9.1     Thêm nội dung quảng cáo

II.9.2     Sửa nội dung quảng cáo

II.9.3     Xóa nội dung quảng cáo

II.10               QUẢN TRỊ THĂM DÒ Ý KIẾN

II.10.1  Thêm thăm dò ý kiến

II.10.2  Sửa thăm dò

II.10.3  Xóa thăm dò

II.11               QUẢN TRỊ SLIDE SHOW

II.11.1  Thêm slide show

II.11.2  Sửa slide show

II.11.3  Xóa slide show

II.12               Quản trị hỗ trợ trực tuyến

II.12.1  Thêm nội dung hỗ trợ trực tuyến

II.12.2  Sửa nội dung hỗ trợ trực tuyến

II.12.3  Xóa nội dung hỗ trợ trực tuyến

II.13               Quản trị nội dung liên kết - đối tác

II.13.1  Tạo chuyên mục Liên kết – đối tác

II.13.2  Thêm nội dung Liên kết – đối tác

II.13.3  Sửa Liên kết – đối tác

II.13.4  Xóa Liên kết – đối tác

II.14               YÊU CẦU HỖ TRỢ

Gửi yêu cầu hỗ trợ trên hệ thống quản trị

II.15               QUẢN TRỊ ĐƠN HÀNG

II.15.1  Hướng dẫn mua hàng

CHƯƠNG III   CẤU HÌNH WEBSITE

III.1                THÔNG TIN WEBSITE

III.2                CẤU HÌNH GIAO DIỆN

III.2.1   Quản trị thay đổi giao diện chung và mẫu giao diện

III.2.2   Quản trị thay đổi bố cục

III.2.3   CSS tùy chọn

III.2.4   CHỨC NĂNG TỰ LẮP RÁP WEBSITE

III.3                NHÓM CƠ BẢN

III.3.1   Mã HTML:

III.3.2   Đầu trang

III.3.3   Tin tức

III.3.4   Đa phương tiện

III.3.5   Slide Show

III.3.6   Danh sách sản phẩm

III.3.7   Hỏi đáp

III.4                NHÓM GIAO DIỆN

III.4.1   Cây chuyên mục dọc (Danh mục sản phẩm,…)

III.4.2   Chân trang.

III.4.3   Menu ngang của trang.

III.4.4   Banner chạy 2 bên

III.4.5   Chức năng popup cửa sổ

III.4.6   Bố cục dạng tab.

III.4.7   Bố cục 3 cột

III.4.8   Bố cục 2 cột

III.5                NHÓM CÔNG CỤ

III.5.1   Tải về

III.5.2   Quảng cáo:

III.5.3   Tỷ giá ngoại tệ

III.5.4   Thời tiết

III.5.5   Liên kết

III.5.6   Đăng nhập

III.5.7   Tiện ích nhúng

III.5.8   RSS

III.5.9   Tìm kiếm

III.5.10.................................................................................................. Hỗ trợ trực tuyến

III.5.11..................................................................................................... Thăm dò ý kiến

 

CHƯƠNG I                      
DỊCH VỤ WEB TEMPLATE ĐỂ TẠO MỘT TRANG WEB GIAN HÀNG TMĐT CHO TÊN MIỀN TIẾNG VIỆT .VN

I.1             GIỚI THIỆU DỊCH VỤ

Khi tên miền tiếng Việt (TMTV) đã được xác nhận quyền sử dụng, bạn sẽ có rất nhiều lựa chọn để đưa tên miền tiếng Việt vào hoạt động có hiệu quả (tham khảo tại http://www.tenmientiengviet.vn). Một trong các lựa chọn đó là dịch vụ Web Template, đây là một công cụ tạo Web hoàn toàn miễn phí cho TMTV.

Ngoài dịch vụ Web Template dành cho cá nhân, tổ chức thì còn có mẫu trang Website dành cho Gian hàng, bạn có thể lựa chọn mẫu trang Web gian hàng thương mại điện tử phù hợp với phương châm hoạt động kinh doanh của cá nhân, tổ chức của đơn vị mình.

Chủ thể Gian hàng hoàn toàn có thể tự tạo cho cá nhân, đơn vị của mình một Website gian hàng thương mại điện tử theo các tính năng cơ bản hoặc một Website có tính nâng cao phù hợp với văn hóa, phương châm hoạt động của đơn vị mình theo nội dung hướng dẫn sau đây.

 

I.2             HƯỚNG DẪN KHỞI TẠO DỊCH VỤ WEB TEMPLATE

Bước 1:  Bạn đăng ký sử dụng dịch vụ Web Template tại

http://dichvu.tenmientiengviet.vn Sau khi bạn đăng ký sử dụng dịch vụ Web Template thì hệ thống sẽ gửi thông tin “Mã khởi tạo” vào email đăng ký và quản lý tài khoản TMTV đã được xác thực của bạn.

“Mã khởi tạo” này được dùng để xác định quyền sử dụng của chủ thể TMTV khi có yêu cầu khởi tạo dịch vụ Web Template.

Bạn phải đợi tối đa trong vòng 24h để thực hiện tiếp bước 2.

 

Bước 2: Khởi tạo Web Template gian hàng TMĐT cho TMTV

Bạn nhập chính xác TMTV mà bạn đã đăng ký sử dụng dịch vụ Web Template trên trình duyệt.

Ví dụ: Trên thanh trình duyệt nhập áodài.VN, hiện ra màn hình sau:

Description: nhấp chuot

Bạn phải đọc và đảm bảo tuân thủ đầy đủ các điều khoản sử dụng dịch vụ trong suốt quá trình sử dụng.

Bước 3: Sau khi nhấp nút: “Tôi chấp thuận, hãy tiếp tục đăng ký” thì màn hình hiển thị chủ thể nhấp chuột chọn mẫu gian hàng điện tử phù hợp với lĩnh vực kinh doanh của đơn vị và cung cấp các thông tin như sau:

Description: C:\Users\Mun Trust\Desktop\5.png

Tên miền: Hệ thống đã tự động ghi nhận tên miền bạn muốn sử dụng dịch vụ.

+ Email: Bạn phải nhập chính xác địa chỉ email đăng ký và quản lý tài khoản TMTV của bạn để trực tiếp tiếp nhận các thông tin quan trọng tiếp theo nhằm sử dụng dịch vụ mà bạn đã đăng ký. Bạn lưu ý địa chỉ email là thông tin chúng tôi cần xác thực với bạn về quyền sử dụng hợp pháp của bạn với TMTV mà bạn đăng ký sử dụng dịch vụ.

     Trong trường hợp bạn không nhớ chính xác email đăng ký và quản lý tài khoản TMTV thì vui lòng truy cập đường link http://dangky.tenmientiengviet.vn để xem lại email đăng ký và quản lý tài khoản TMTV của mình.

+ Mã khởi tạo: Là đoạn mã đã được cung cấp tới email khi bạn đăng ký sử dụng dịch vụ Web Template tại http://dichvu.tenmientiengviet.vnBạn nên copy và paste đoạn mã này (tránh để thừa dấu cách ở đầu và cuối của mã khởi tạo) .

+ Tên site: Là tên tuổi, hoặc khẩu hiểu của bạn hiển thị trên trình duyệt mỗi khi truy cập vào TMTV của bạn. Ví dụ: TMTV đã đăng ký là áodài.VN– tên site làWebsite gian hàng áo dài. Mỗi khi có truy cập vào tên miền áodài.VN thì sẽ xuất hiện dòng chữ Website gian hàng áo dài để định danh cho TMTV áodài.VN. 

+ Logo: là hình ảnh của bạn, logo của công ty mà bạn muốn hiển thị làm hình đại diện tại trang chủ của web.vn

Chuyên mục: Bạn nên chọn 1 trong những chuyên mục mà bạn dự kiến để thực hiện xây dựng nội dung và quảng bá Website Template. Mục này cho phép bạn được xếp loại Website của bạn vào đúng nghành nghề, phân loại, chuyên mục mà bạn sẽ sử dụng cho Website Template. Ví dụ: TMTV là áodài.VN, bạn kinh doanh về lĩnh vực Thời trang, bạn có thể lựa chọn chuyên mục là Mỹ phẩm - Thời trang. Hệ thống Web.VN sẽ phân loại, nhóm các TMTV vào các chuyên mục để giúp người tìm kiếm dễ dàng tìm kiếm tổng thể các Website trong cùng một lĩnh vực ngành nghề.

+ Mẫu giao diện: Các bạn có thể lựa chọn các mẫu giao diện Website theo đúng sở thích và nhu cầu của mình. Bạn có thể di chuột vào các mẫu Web Template để xem rõ ràng hơn các mẫu thiết kế và lựa chọn 01 mẫu ban đầu phù hợp theo nhu cầu sử dụng của mình.

+ Mã bảo mật: Nhập chính xác mã đã được cung cấp bên ô màu ghi bên tay phải

Kết thúc bước 3 bạn nhấp chuột vào nút “Đồng ý”.

 

Bước 4: Khởi tạo tài khoản quản trị Web Template gian hàng TMĐT cho TMTV

Sau khi kết thúc bước 3, bạn sẽ nhận 02 email thông báo đường link khởi tạo tài khoản quản trị Web Template gồm:

-         Email thứ 1: “Xác nhận yêu cầu khởi tạo dịch vụ Web Templale cho TMTV”, Chủ thể phải nhấp vào đường link truy cập và kích hoạt tài khoản

-         Email thứ 2: “Thông báo cấp tài khoản đăng nhập và quản trị Web Template” gồm thông tin về tên đăng nhập và mật khẩu truy cập để quản trị Website. Mật khẩu đăng nhập quản trị này được hệ thống cung cấp để thực hiện quản trị toàn bộ các TMTV của 1 chủ thể đã đăng ký và có yêu cầu sử dụng dịch vụ.

Bước 5: Đăng nhập và quản trị Web Template

Bạn có thể bắt đầu sử dụng dịch vụ, đăng nhập vào hệ thống quản trị bằng cách:

-         Cách thứ 1: Nhập tên miền lên thanh địa chỉ tại trình duyệt “hình”

-         Cách thứ 2: Truy cập vào trang www.web.vn và đăng nhập hệ thống quản trị tại mục “Đăng nhập”. (Xem chi tiết tại mục 2.1.1. Đăng nhập hệ thống quản trị Website)

 

CHƯƠNG II                   
HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ NỘI DUNG

II.1          HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP

II.1.1     Đăng nhập hệ thống quản trị Website

Chức năng này cho phép chủ thể TMTV đăng nhập vào trang quản trị của website để quản lý và đăng tải các thông tin hoạt động của mình lên trang web, thực hiện toàn bộ các tác nghiệp liên quan đến Website gian hàng TMĐT cho TMTV đã được cung cấp dịch vụ.

Các bước thực hiện cụ thể:

a. Cách 1: Nhập vào thanh địa chỉ URL tên website TMTV đã đăng ký.

-Tìm đến Menu Đăng nhập.

-Sử dụng tài khoản và password mà ban quản trị đã gửi cho bạn thông qua email để đăng nhập vào hệ thống.

 

Vào phần Quản trị

 

b. Cách 2: Truy cập vào địa chỉ Web.VN và tìm đến mục đăng nhập

 

Hiện ra Mẫu Trang chủ của website TMTV đã được khởi tạo cho bạn theo giao diện bạn lựa chọn tại Mục đăng ký ở bước 3 Mục I.2.

Giao Diện Trang quản trị websitte:

                                                 

II.1.2     Đổi mật khẩu

Tìm đến menu Đăng nhập, chọn vào Trang gian hàng như sau:

 

Sau đó chọn Đổi mật khẩu

 

Sau đó nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới:

Description: Untitled

Sau đó nhấp chuột vào nút “Chấp nhận”, bạn đã hoàn tất việc thay đổi mật khẩu và lưu ý nhớ mật khẩu mới để sử dụng cho lần truy cập sau.

 

 

 

II.2          CHỨC NĂNG SAO LƯU

Trước khi thao tác bất cứ tính năng nào trên Web template gian hàng, chúng tôi khuyến nghị bạn nên sao lưu giao diện Web Template bạn đã lựa chọn ban đầu tại bước 3 Mục I.2 và các cơ sở dữ liệu, bố cục, giao diện Web Template bạn xây  dựng trên mẫu lựa chọn ban đầu.

 

II.2.1     Sao lưu giao diện Website Template

Sao lưu giao diện Web Template là chức năng cho phép chủ thể được quyền tạo bản sao cho giao diện hiện tại (bao gồm bố cục, khung, màu sắc, các loại box, các tùy chọn khác về giao diện).

 

+Lưu ý: Khác biệt của nút lưu lại và sao lưu

- Nút lưu lại chỉ có tính năng lưu lại giao diện vừa thay đổi nhưng không có tính năng sao lưu để khôi phục lại giao diện đã thực hiện

- Nút sao lưu cho phép lưu và khôi phục giao diện đã thực hiện thay đổi

·        Khôi phục giao diện các bản đã sao lưu theo hướng dẫn hình bên dưới:

+ Sau đó hiện ra cửa sổ bên dưới: làm theo hướng dẫn để khôi phục sao lưu giao diện

II.2.2     Chức năng sao lưu nội dung

Sao lưu nội dung Web Template là chức năng cho phép chủ thể được quyền tạo bản sao cho nội dung của trang Web hiện tại (bao gồm bài viết, hình ảnh, video clip, bài hát).

+Lưu ý: Khác biệt của nút lưu lại và sao lưu

- Nút lưu lại chỉ có tính năng lưu lại các nội dung vừa thay đổi nhưng không có tính năng sao lưu để khôi phục lại nội dung đã thực hiện

- Nút sao lưu cho phép lưu và khôi phục nội dung đã thực hiện thay đổi

·        Khôi phục nội dung các bản đã sao lưu theo hướng dẫn hình bên dưới:

 

 

II.3          QUẢN TRỊ THƯ MỤC

Chức năng này cho phép người dùng có thể thay đổi, thêm bớt 1 chỉnh sửa thêm hoặc bớt chuyên mục, thư mục vào bố cục trang  gốc.

II.3.1     Thêm mới thư mục con.

Ý nghĩa :

Chức năng này cho phép người quản trị thêm một thưc mục con vào chuyên mục gốc

Thao tác :

Nhấp chuột vào chuyên mục cần thêm thư mục con, chọn Thêm chuyên mục con.

Ví dụ: Thêm thư mục “Gian hàng” cho chuyên mục gốc “Giới thiệu gian hàng”:

Nhấp chuột vào “Giới thiệu gian hàng” và chọn Thêm chuyên mục con


     

Kết quả: hiện ra 1 bảng

Cập nhật các thông tin đầy đủ theo hướng dẫn:

Tiêu đề: tên thư mục con

Chuyên mục: Mặc định thư mục con sẽ hiển thị trong chuyên mục bạn đã chọn để thêm thư mục. Tuy nhiên, nếu bạn chọn chuyên mục khác thì thư mục con “Gian hàng” sẽ được chuyển vào chuyên mục mà bạn chọn. (VD: Bạn chọn thư mục con “Gian hàng” mặc định trong mục “Giới thiệu gian hàng” thì thư mục con hiển thị trong mục “Giới thiệu gian hàng”, còn nếu bạn chọn thư mục con “Gian hàng” hiển thị vào mục “Danh mục sản phẩm” thì thư mục con sẽ hiển thị trong mục “Danh mục sản phẩm”)

Thứ tự sắp xếp: Sắp xếp thứ tự theo chiều giảm dần. Ở đây ta đánh số 0 cho danh mục mới thêm vào hiện ở cuối cùng.

Trạng thái: lựa chọn trạng thái “Kiểm duyệt” để hiển thị nội dung thư mục trên website hoặc chọn “Chưa kiểm duyệt” để ẩn nội dung

Chọn Hiển thị trình đơn hoặc Hiển thị ở chân trang.

Nhấp chuột vào “Đồng ý” để hoàn tất công việc.

 

II.3.2     Sửa chuyên mục:

Ý nghĩa:

Chức năng cho phép nhà quản trị chỉnh sửa toàn bộ nội dung và cấu trúc của chuyên mục đã tạo.

Thao tác:

Thao tác làm tương tự “thêm chuyên mục”. Nhấp chuột vào chuyên mục cần sửa chọn sửa chuyên mục.

Ví dụ: thay chuyên mục Thông tin khuyến mãi thành chuyên mục Sản phẩm mới như sau:

Tổng quan trang web trước khi sửa chuyên mục như sau:

 

Kết quả: hiện ra 1 bảng

 

Cập nhật các thông tin đầy đủ theo hướng dẫn:

Tiêu đề: Tên chuyên mục bạn muốn sửa.

Chuyên mục: Bạn  chọn vào chuyên mục gốc.

Trạng thái hiển thị: Lựa chọn trạng thái “Kiểm duyệt” để hiển thị nội dung thư mục trên website hoặc chọn “Chưa kiểm duyệt” để ẩn nội dung

Loại bài viết: bạn có thể chọn là tin tức hoặc sản phẩm

Chọn hiển thị trình đơn hoặc chân trang.

Nhấp chuột vào “Đồng ý” để hoàn tất công việc.

Kết quả bạn đã thay chuyên mục Thông tin khuyến mãi thành chuyên mục Sản phẩm mới:

Thông tin bổ sung:

Nhấp “Đồng ý” để cập nhật nội dung vừa chỉnh sửa hoặc “Hủy bỏ” nếu bạn không muốn thay đổi hoặc chỉnh sửa.

 

II.3.3     Xóa chuyên mục

Ý nghĩa: cho phép người quản trị xóa bỏ các chuyên mục và các thư mục con trên website.

Thao tác

Nhấp chuột vào chuyên mục muốn xóa, chọn Xóa chuyên mục

 

Nhấp chuột vào “Delete” để xóa từng dữ liệu, sau đó chọn “Đồng ý” hoặc “Hủy bỏ”

 

II.4          QUẢN TRỊ THƯ VIỆN ẢNH

Tính năng này cho phép người dùng lưu trữ ảnh đẹp lên website tổ chức của mình

II.4.1     Thêm thư viện ảnh

Tính năng này cho phép người dùng lưu trữ ảnh đẹp lên website gian hàng của mình

Bạn vui lòng chọn vào chuyên mục “Hình ảnh chúng tôi” sau đó chọn “Thêm nội dung” của bạn như hình vẽ dưới để thêm mới các ảnh mà bạn muốn thêm mới. Hoặc thêm mới ảnh bằng cách nhấp chuột vào dấu + , trên màn hình sẽ hiện ra một bảng để người quản trị có thể nhập dữ liệu vào:

 

Description: C:\Users\Mun Trust\Desktop\1.png

Tiêu đề: Chọn tiêu đề cho album ảnh

Ảnh bìa album: Ảnh mà bạn muốn chọn làm ảnh đại diện, bạn chọn “file upload” tìm đến ảnh mà quý khách lưu ở máy tính để tải ảnh lên.

Các ảnh bên trong: Bao gồm ảnh mà quý khách tải lên đặt trong album

Bên cạnh mỗi ảnh bên trong, bạn có thể đặt luôn tiêu đề, tên cho ảnh, thứ tự sắp xếp mà bạn muốn đặt vị trí của ảnh

Cuối cùng Nhấp vào nút “Đồng ý”. Để lưu lại toàn bộ

II.4.2     Sửa thư viện ảnh

Chức năng cho phép người dùng sửa các ảnh, tiêu đề ảnh đã đăng, bạn vui lòng chọn vào biểu tượng hình cây bút chì như hình dưới đây để sửa thư viện ảnh mà bạn muốn sửa.

 

II.4.3     Xóa thư viện ảnh

Chức năng cho phép người dùng xóa các ảnh, tiêu đề ảnh đã đăng, bạn vui lòng chọn vào biểu tượng hình thùng rác như hình dưới đây để xóa ảnh mà bạn muốn xóa.

 

II.5          QUẢN TRỊ LIÊN HỆ

Tính năng này cho phép người quản trị website xem các thông tin liên hệ, các góp ý của người dùng bên ngoài gửi đến website.

Description: qưertyuikl

Cụ thể như sau:

Tên đầy đủ: Bạn nhập đủ họ tên của mình

Email: Bạn nhập email của mình

Địa chỉ: Bạn nhập địa chỉ của mình

Số điện thoại: Bạn nhập số điện thoại của mình

Nội dung: Bạn nhập nội dung thông tin cần liên hệ, các góp ý của mình cho website bạn gửi đến.

Mã an toàn: Bạn nhập đúng mã an toàn như hình vẽ.

Sau đó, nhấp chuột vào gửi, thông tin của bạn sẽ được gửi tới website bạn cần liên hệ

II.6          QUẢN TRỊ SẢN PHẨM

II.6.1     Tạo chuyên mục sản phẩm

Tính năng này cho phép bạn tạo thêm một chuyên mục có tính năng của một chuyên mục sản phẩm:

Description: C:\Users\Mun Trust\Desktop\7.png

Tiêu đề: Bạn chọn tiêu đề: Sản phẩm

Chuyên mục: Chọn chuyên mục gốc hay chuyên mục nào đó mà bạn muốn đặt

Trạng thái: Kiểm duyệt nếu bạn muốn hiển thị chuyên mục đó, không kiểm duyệt nếu bạn muốn ẩn chuyên mục đó.

Loại bài viết: chọn sản phẩm

II.6.2     Thêm sản phẩm

Muốn thêm sản phẩm vào danh mục nào đó (danh mục có Loại bài viết = sản phẩm), ví dụ như thêm một sản phẩm vào chuyên mục “Sản phẩm”, người quản trị nhấn chuột vào chuyên mục “ Sản phẩm

 

Chọn vào mục “Thêm nội dung” để thêm nội dung cho mục sản phẩm hoặc nhấp chuột vào dấu +, trên màn hình sẽ hiện ra một bảng để người quản trị có thể nhập dữ liệu:

-                     Tab Thông tin chi tiết:

Chuyên mục: Chọn chuyên mục cho sản phẩm

Tên: tên sản phẩm

Mã: Mã sản phẩm

Giá: giá bán hiện tại của sản phẩm

Giá cũ: Nếu bạn muốn tạo sản phẩm khuyến mại, thì sẽ điền vào mục giá cũ là giá của sản phẩm, trong mục “giá” là giá khuyến mại mà bạn muốn bán khuyến mại.

Số lượng: số lượng sản phẩm có trong gian hàng

Tình trạng sản phẩm: sản phẩm mới, cũ hay cháy hàng.

Mô tả tóm tắt: Bạn nhập thông tin tóm tắt về sản phẩm của bạn

Nội dung: Bạn nhập nội dung miêu tả chi tiết về sản phẩm mà bạn muốn đăng lên

Trạng thái: Kiểm duyệt nếu bạn muốn hiển thị sản phẩm của mình, không kiểm duyệt nếu bạn muốn ẩn sản phẩm

Cuối cùng nhấp chuột vào nút “Lưu” để lưu lại sản phẩm

-                     Tab Ảnh sản phẩm: được dùng để thêm ảnh sản phẩm

 

Description: C:\Users\Mun Trust\Desktop\7.png

Ảnh chính: là ảnh hiển thị của sản phẩm khi khách hàng xem danh sách sản phẩm

Hình ảnh khác: là các hình ảnh hiển thị khi khách hàng vào xem chi tiết sản phẩm của gian hàng

Tiêu đề: Bên cạnh mỗi ảnh có thêm ô tiêu đề để bạn điền tiêu đề, tên cho từng ảnh

Cuối cùng nhấp chuột vào nút “Lưu” để lưu ảnh cho sản phẩm

Nhấp chuột vào “Lưu” để lưu lại toàn bộ các nội dung đã đăng tải, thêm mới, hoặc chỉnh sửa.

II.6.2.1                      Tạo nội dung cho Sản phẩm – Khuyến mại

Tính năng này cho phép bạn tạo nội dung cho sản phẩm khuyến mại.

Để tạo nội dung cho Sản Phẩm – Khuyến mại, bạn chọn mục Sản phẩm – Khuyến mại như hình minh họa dưới đây.

Description: C:\Users\Mun Trust\Desktop\1.png

Giá: giá bán hiện tại của sản phẩm

Giá cũ: Nếu bạn muốn tạo sản phẩm khuyến mại, thì sẽ điền vào mục giá cũ là giá của sản phẩm, trong mục “giá” là giá khuyến mại mà bạn muốn bán khuyến mại.

Tình trạng sản phẩm: Mới

Các mục khác bạn làm tương tự như cách tạo nội dung ở phần “Thêm nội dung sản phẩm”

II.6.2.2                      Tạo nội dung cho Sản phẩm cháy hàng

Description: C:\Users\Mun Trust\Desktop\1.png

Tình trạng sản phẩm: Cháy hàng

Các mục khác bạn làm tương tự như cách tạo nội dung ở phần “Thêm nội dung sản phẩm”

II.6.2.3                      Tạo nội dung cho Sản phẩm hết hạn

Description: C:\Users\Mun Trust\Desktop\2.png

Tình trạng sản phẩm: Hàng cũ

Các mục khác bạn làm tương tự như cách tạo nội dung ở phần “Thêm nội dung sản phẩm”

II.6.3     Sửa sản phẩm

Để sửa một sản phẩm , người quản trị sẽ nhấn chuột vào biểu tượng hình cái bút chì trên thanh  như hình dưới để chỉnh sửa

Description: C:\Users\Mun Trust\Desktop\1.png

 

Sau khi sửa xong nhấn Đồng ý để hoàn tất thay đổi.

II.6.4       Xóa sản phẩm

Để xóa một sản phẩm không sử dụng nữa. Thao tác hết sức đơn giản đó là người quản trị sẽ nhấn chuột vào vào biểu tượng thùng rác ngay trên thanh công cụ như hình bên dưới.

II.7          QUẢN TRỊ MỤC TẢI VỀ

 

II.7.1     Tạo chuyên mục tải về

Tính năng này cho phép bạn tạo 1 hay nhiều chuyên mục tải về nếu bạn muốn.

Bạn vui lòng nhấp chuột phải vào một chuyên mục trong cây chuyên mục dọc, chọn thêm chuyên mục:

 

Description: C:\Users\Mun Trust\Desktop\1.png

Tiêu đề: Đặt tiêu đề là văn bản cần tải về

Chuyên mục: Chọn chuyên mục gốc hoặc 1 chuyên mục bất kỳ mà bạn muốn chọn

Trạng thái: Để kiểm duyệt nếu bạn muốn hiện thị lên Website, chưa kiểm duyệt nếu bạn muốn ẩn trên Website.

Loại bài viết: Chọn loại bài viết tải về

Cuối cùng chọn “Đồng ý” để lưu lại là bạn có 1 chuyên mục có tính năng dành cho mục tải về.

II.7.2     Thêm nội dung tải về

Tính năng này cho phép thêm nội dung tập tin văn bản mà nhà quản trị muốn cung cấp đính kèm để khách hàng vào viếng thăm có thể tải đọc chị tiết, đồng thời cũng có thể phân quyền cho một chủ thể, phòng ban nào đó mà nhà quản trị muốn phòng ban đó có thể vào xem tài liệu trong mục tải văn bản.

Description: C:\Users\Mun Trust\Desktop\1.png

Tiêu đề: Bạn chọn tiêu đề cho tập tin

Mật Khẩu: là mật khẩu bạn muốn đặt cho mỗi một tệp văn bản, mang tính bảo mật cho văn bản, cho phép một bộ phận được phân quyền xem tệp văn bản đó.

Ảnh: là ảnh đại điện cho tệp tin đó, bạn Chọn “file upload” tìm đến vị trí ảnh mà bạn đã lưu trên máy tính

Tập tin: Bạn chọn Chọn “file upload” tìm đến vị trí tập tin mà bạn đã lưu trên máy tính

 

II.7.3     Sửa nội dung tải về

Tính năng này cho phép chủ thể quản trị thay đổi nội dung tập tin tải văn bản.

Bạn nhấp chuột vào biểu tượng hình bút chì để chỉnh sửa (hình minh họa)

Description: C:\Users\Mun Trust\Desktop\1.png

II.7.4     Xóa nội dung tải về

Tính năng này cho phép chủ thể quản trị xóa mục tải văn bản.

Bạn nhấp chuột vào biểu tượng hình thùng rác để xóa.

Description: C:\Users\Mun Trust\Desktop\1.png

II.8          QUẢN TRỊ CÂU HỎI

II.8.1     Thêm câu hỏi

Tính năng này cho phép người dùng thêm câu hỏi thường gặp website gian hàng TMĐT của mình

Bạn vui lòng chọn vào chuyên mục “Hỏi đáp” sau đó chọn “Thêm nội dung” của bạn như hình vẽ dưới để thêm mới nội dung  mà bạn muốn thêm mới.

Hoặc thêm mới nội dung bằng cách nhấp chuột vào dấu + , trên màn hình sẽ hiện ra một bảng để người quản trị có thể nhập dữ liệu vào:

Description: C:\Users\Mun Trust\Desktop\1.png

 

Tiêu đề: Chọn tiêu đề cho câu hỏi

Thứ tự sắp xếp: Thay đổi thứ tự sắp xếp

Trạng thái: Kiểm duyệt nếu bạn muốn đưa câu hỏi đó lên Website

Tên đầy đủ: Tên của khách hàng đặt câu hỏi

Email: Email của khách hàng đặt câu hỏi

Câu hỏi: Câu hỏi người dùng muốn đưa lên

Description: C:\Users\Mun Trust\Desktop\1.png

Câu trả lời: Câu trả lời của câu hỏi

Description: C:\Users\Mun Trust\Desktop\1.png

II.8.2     Sửa câu hỏi

Chức năng cho phép người dùng sửa tiêu đề, câu trả lời, câu hỏi… cho câu hỏi, bạn vui lòng chọn vào biểu tượng hình cây bút chì như hình dưới đây để câu hỏi mà bạn muốn sửa.

Description: C:\Users\Mun Trust\Desktop\1.png

 

II.8.3     Xóa câu hỏi

Chức năng cho phép người dùng xóa các câu hỏi, bạn vui lòng chọn vào biểu tượng hình thùng rác như hình dưới đây để xóa ảnh mà bạn muốn xóa.

Description: C:\Users\Mun Trust\Desktop\1.png

II.8.4     Đăng câu hỏi

Chức năng này cho phép khách hàng vãng lai vào thăm trang Website gian hàng TMĐT, và gửi câu hỏi thắc mắc đến nhà quản trị trang Web.

Description: C:\Users\Mun Trust\Desktop\1.png

Khi Khách hàng vãng lai gửi câu hỏi tới nhà quản trị, hệ thống sẽ thông báo: câu hỏi đăng thành công, và chờ kiểm duyệt. Câu hỏi này sẽ được gửi vào phần “Hỏi đáp”, nếu bạn muốn hiển thị, đăng câu hỏi đó thì bạn chọn “Kiểm duyệt”, không muốn hiển thị thì bạn chọn “chưa kiểm duyệt” như hình minh họa dưới đây.

 

Description: C:\Users\Mun Trust\Desktop\1.png

II.8.5     Phản hồi

Tính năng này cho phép khách hàng vãng lại khi xem xong 1 sản phẩm trên trang Website của bạn, có thể để lại lời bình phẩm, phản hồi về sản phẩm đó.

Description: C:\Users\Mun Trust\Desktop\1.png

Khi khách hàng vãng lại đăng phản hồi thành công, những phản hồi này sẽ được chuyển vào mục phản hồi trong quản trị của bạn. nếu bạn muốn hiển thị, đăng phản hồi đó thì bạn chọn “Kiểm duyệt”, không muốn hiển thị thì bạn chọn “chưa kiểm duyệt” như hình minh họa dưới đây.

Description: C:\Users\Mun Trust\Desktop\1.png

II.9          QUẢN TRỊ THÔNG TIN QUẢNG CÁO

II.9.1      Thêm nội dung quảng cáo

Tính năng này cho phép bạn thêm nội dung treo các thông tin quảng cáo

Hoặc thêm mới nội dung bằng cách nhấp chuột vào dấu + , trên màn hình sẽ hiện ra một bảng để người quản trị có thể nhập dữ liệu vào:

Description: C:\Users\Mun Trust\Desktop\1.png

Tiêu đề: Tên tiêu đề quảng cáo

Ảnh: ảnh của mẫu quảng cáo

Nguồn: là nguồn thông tin bạn muốn lấy từ đâu

Trạng thái: Bạn chọn kiểm duyệt nếu bạn muốn đăng quảng cáo này, chọn chưa kiểm duyệt nếu bạn muốn ẩn quảng cáo

II.9.2     Sửa nội dung quảng cáo

Tính năng này cho phép bạn sửa các thông tin muốn đăng quảng cáo.

Bạn nhấp chuột vào hình bút chì để chỉnh sửa.

Description: C:\Users\Mun Trust\Desktop\1.png

 

II.9.3     Xóa nội dung quảng cáo

Tính năng này cho phép bạn xóa các thông tin muốn đăng quảng cáo.

Bạn nhấp chuột vào biểu tượng hình thùng rác để xóa.

Description: C:\Users\Mun Trust\Desktop\1.png

II.10     QUẢN TRỊ THĂM DÒ Ý KIẾN

II.10.1                        Thêm thăm dò ý kiến

Tính năng này cho phép người dùng thêm thăm dò ý kiến trên website Gian hàng TMDT của mình.

Bạn thêm mới nội dung bằng cách nhấp chuột vào mục “thêm nội dung” hoặc nhấp chuột vào dấu “+” để thêm nội dung.

Hiển thị ra trang như sau:

Description: C:\Users\Mun Trust\Desktop\1.png

Tiêu đề: Chọn câu hỏi cho phần thăm dò

Câu trả lời: bạn nhập lần lươt thứ tự các câu trả lời

Số lượt truy cập: Số người chọn câu trả lời đó

Thêm: Chọn thêm nếu bạn muốn thêm câu trả lời thăm dò

Cuối cùng chọn “Đồng ý để lưu lại”

II.10.2                        Sửa thăm dò

Chức năng cho phép người dùng sửa tiêu đề, câu trả lời … mục thăm dò đã chọn, bạn vui lòng chọn vào biểu tượng hình cây bút chì như hình dưới đây để sửa thăm dò mà bạn muốn sửa.

Description: C:\Users\Mun Trust\Desktop\1.png

II.10.3                        Xóa thăm dò

Chức năng cho phép người dùng xóa các tiêu đề, câu trả lời đã đăng, bạn vui lòng chọn vào biểu tượng hình thùng rác như hình dưới đây để xóa thăm dò mà bạn muốn xóa.

Description: C:\Users\Mun Trust\Desktop\1.png

II.11     QUẢN TRỊ SLIDE SHOW

II.11.1                        Thêm slide show

Tính năng này cho phép người dùng tạo slide ảnh trên website tổ chức của mình

Bạn vui lòng chọn vào chuyên mục “Slideshow trang chủ” sau đó chọn “Thêm nội dung” hoặc thêm mới ảnh bằng cách nhấp chuột vào dấu + , trên màn hình sẽ hiện ra một bảng để người quản trị có thể nhập dữ liệu vào:

Description: C:\Users\Mun Trust\Desktop\1.png

 

Tiêu đề: Chọn tiêu đề cho slide show

Chuyên mục: Chọn chuyên mục lưu

Ảnh: “Chọn file upload” tìm đến vị trí ảnh mà quý khách đã lưu trên máy tính

II.11.2                        Sửa slide show

Chức năng cho phép người dùng sửa các ảnh, tiêu đề slide show đã đăng, bạn vui lòng chọn vào biểu tượng hình cây bút chì như hình dưới đây để sửa slide show mà bạn muốn sửa.

Description: C:\Users\Mun Trust\Desktop\1.png

II.11.3                        Xóa slide show

Chức năng cho phép người dùng xóa các ảnh, tiêu đề slide show đã đăng, bạn vui lòng chọn vào biểu tượng hình thùng rác như hình dưới đây để xóa slide show mà bạn muốn xóa.

Description: C:\Users\Mun Trust\Desktop\1.png

II.12     Quản trị hỗ trợ trực tuyến

II.12.1                        Thêm nội dung hỗ trợ trực tuyến

Tính năng này cho phép bạn thêm các kênh để hỗ trợ trực tuyến cho đối tác, khách hàng viếng thăm (yahoo, skype, điện thoại)

Hoặc thêm mới nội dung bằng cách nhấp chuột vào dấu + , trên màn hình sẽ hiện ra một bảng để người quản trị có thể nhập dữ liệu vào:

Description: C:\Users\Mun Trust\Desktop\1.png

Tiêu đề: Tên người hỗ trợ (VD: Hỗ trợ 1, Hỗ trợ 2)

Nick: Nick yahoo hoặc skype để hỗ trợ

Điện thoại: Số điện thoại liên hệ

Loại: Nick yahoo hoặc skype

II.12.2 Sửa nội dung hỗ trợ trực tuyến

Tính năng này cho phép bạn sửa các kênh để hỗ trợ trực tuyến cho đối tác, khách hàng viếng thăm (yahoo, skype, điện thoại)

Description: C:\Users\Mun Trust\Desktop\1.png

II.12.3 Xóa nội dung hỗ trợ trực tuyến

Tính năng này cho phép bạn xóa các kênh để hỗ trợ trực tuyến cho đối tác, khách hàng viếng thăm (yahoo, skype, điện thoại)

Description: C:\Users\Mun Trust\Desktop\1.png

II.13     Quản trị nội dung liên kết - đối tác

II.13.1                        Tạo chuyên mục Liên kết – đối tác

Tính năng này cho phép bạn tạo 1 hay nhiều chuyên mục đối tác nếu bạn muốn.

Bạn vui lòng nhấp chuột phải vào một chuyên mục trong cây chuyên mục dọc, chọn thêm chuyên mục:

Description: C:\Users\Mun Trust\Desktop\1.png

Tiêu đề: Đặt tiêu đề là đối tác

Chuyên mục: Chọn chuyên mục gốc hoặc 1 chuyên mục bất kỳ mà bạn muốn chọn

Trạng thái: Để kiểm duyệt nếu bạn muốn hiện thị lên Website, chưa kiểm duyệt nếu bạn muốn ẩn trên Website.

Loại bài viết: Chọn loại bài viết đối tác

Cuối cùng chọn “Đồng ý” để lưu lại là bạn có 1 chuyên mục có tính năng dành cho đối tác.

II.13.2                        Thêm nội dung Liên kết – đối tác

Tính năng này cho phép người dùng thêm đối tác trên website tổ chức của mình

Bạn vui lòng chọn vào chuyên mục “Đối tác” sau đó chọn “Thêm nội dung” của bạn như hình vẽ dưới để thêm mới nội dung  mà bạn muốn thêm mới. Hoặc thêm mới nội dung bằng cách nhấp chuột vào dấu + , trên màn hình sẽ hiện ra một bảng để người quản trị có thể nhập dữ liệu vào:

Description: C:\Users\Mun Trust\Desktop\1.png

Tiêu đề: Chọn tiêu đề cho đối tác, tiêu đề sẽ hiển thị cạnh logo đối tác

Ảnh: chọn logo cho đối tác, kiểu hình ảnh

Đường dẫn: chọn đường dẫn đến website gian hàng TMĐT, khi click vào logo của đối tác sẽ đến đường dẫn đã chọn.

Lưu ý: Chỉ được liên kết với Website TMTV trong hệ thống

Các thông tin khác: bạn chọn các thông tin khác cho đối tác của mình như: địa chỉ, điện thoại, fax, email, thứ tự sắp xếp(thứ lự lớn nhất sẽ lên đầu).

II.13.3                        Sửa Liên kết – đối tác

Chức năng cho phép người dùng sửa các ảnh, tiêu đề, … đối tác đã chọn, bạn vui lòng chọn vào biểu tượng hình cây bút chì như hình dưới đây để sửa đối tác mà bạn muốn sửa.

Description: C:\Users\Mun Trust\Desktop\1.png

II.13.4                        Xóa Liên kết – đối tác

Chức năng cho phép người dùng xóa các ảnh, tiêu đề đối tác đã đăng, bạn vui lòng chọn vào biểu tượng hình thùng rác như hình dưới đây để xóa đối tác mà bạn muốn xóa.

Description: C:\Users\Mun Trust\Desktop\1.png

II.14     YÊU CẦU HỖ TRỢ

Gửi yêu cầu hỗ trợ trên hệ thống quản trị

Người dùng có thể gửi yêu cầu hỗ trợ trực tiếp tại hệ thống quản trị TMTV và sẽ nhận được sự hỗ trợ từ bộ phận chăm sóc khách hàng TMTV thông qua email hoặc trả lời ngay trên hệ thống

Bạn vào mục Tổng Quan, nhấp chuột vào mục Yêu cầu hỗ trợ

Nhấp vào dấu  "+" tạo chân trang để nhập yêu cầu và nội dung hỗ trợ

 

Bạn có thể chụp màn hình lỗi gặp phải và gửi kèm File "Chọn File Upload" để đội ngũ kỹ thuật có thể nhanh chóng hỗ trợ bạn nhanh nhất.

Sau đó ấn nút "Đồng ý" để hoàn tất yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật.

II.15     QUẢN TRỊ ĐƠN HÀNG

Tính năng này cho phép bạn quản lý các đơn hàng mà khách hàng họ đặt mua

II.15.1                        Hướng dẫn mua hàng

Để mua hàng khách hàng nhấp chuột vào “Mua hàng” như hình minh họa dưới dây:

Description: C:\Users\Mun Trust\Desktop\1.png

Kết quả hiện thị ra thông tin như sau:

Description: C:\Users\Mun Trust\Desktop\1.png

Bạn điền đầy đủ thông tin:

Họ và tên: Người mua hàng

Địa chỉ:

Tỉnh/ thành phố:

Điện thoại:

Email:

Cuối cùng chọn “ tiếp tục”  đến trang tiếp theo:

Description: C:\Users\Mun Trust\Desktop\1.png

Chọn “Tiếp tục” để hoàn tất mua hàng, hóa đơn bán hàng được gửi vào email đăng ký mua hàng của khách hàng, đồng thời được gửi vào email của bạn – người quản trị trang Website.

Description: C:\Users\Mun Trust\Desktop\1.png

 

 

 

 

 

 

 

 

Hóa đơn bán hàng cũng được chuyển vào mục “đơn hàng” trong quản trị của bạn để bạn có thể dễ dàng quản lý đơn hàng, và liên hệ với khách hàng đã đặt mua sản phẩm của bạn.

Description: C:\Users\Mun Trust\Desktop\1.png

 

 

 

 

CHƯƠNG III               
CẤU HÌNH WEBSITE

III.1      THÔNG TIN WEBSITE

Chức năng này cho phép người dùng thay đổi các thông tin chung của website như Tiêu đề website, logo, favicon…

Thao tác: Người quản trị chọn menu Tổng quan >> Thông tin website. Nhập các thông tin cần thay đổi, chọn “Lưu lại”để lưu các thay đổi.

Các thông tin cần lưu ý bao gồm:

Tiêu đề website: là tên website của bạn

Logo: Là ảnh đại diện cho website của bạn

Google Analytic Code: cấu hình máy tìm kiếm (chức năng nâng cao) để cho google biết đến trang của bạn.

Cấu hình thông tin: Các thông tin liên lạc cơ bản

Favicon: là biểu tượng nhỏ xuất hiện ở thanh địa chỉ khi bạn gõ tên website của bạn vào.

III.2      CẤU HÌNH GIAO DIỆN

III.2.1  Quản trị thay đổi giao diện chung và mẫu giao diện

Quản trị thay đổi giao diện chung:

Chức năng này cho phép người dùng thay đổi giao diện chung của website như banner, màu nền, màu chữ, vị trí bản đồ (sẽ hiển thị trong trang bản đồ)…

Giao diện quản trị

Sau khi thiết lập các thông tin cần thay đổi, nhấp chuột vào Lưu lại để khôi phục lại.

 

Description: giao dien 4

 

III.2.2  Quản trị thay đổi bố cục

Chức năng cho phép người dùng thay đổi kiểu trình bày tin tức, frame trái, frame phải, frame ở giữa, các thông tin hiển thị ở chân trang của website.

·        Giao diện quản trị

 

Để lưu các thông tin cần thay đổi, bạn chọn Lưu lại

 

III.2.3  CSS tùy chọn

Tính năng chỉ có thể sử dụng nếu bạn có kiến thức sâu về lập trình.

Chức năng này cho phép người dùng chèn thêm các đoạn mã CSS vào website. Đây là tính năng nâng cao nên cần phải có hiểu biết về kỹ thuật để có thể sử dụng tính năng này

III.2.4  
CHỨC NĂNG TỰ LẮP RÁP WEBSITE

Chức năng này cho phép người dùng thay đổi cấu hình giao diện trang chủ, trang chung và trang sản phẩm. Việc tùy biến giao diện các trang dựa trên cơ sở kéo thả các tính năng (widget) vào các khu vực trong phần quản trị giao diện.        

Bạn có thể chọn tính năng (widget) rồi di chuyển đến vùng mà bạn muốn rồi thả chuột.

Sau khi thực hiện xong bạn nhấp chuột vào biểu tượng “lưu tất cả” để lưu lại.

III.3      NHÓM CƠ BẢN

Giao diện nhóm cơ bản:

 

III.3.1  Mã HTML:

Bạn có thể nhập một nội dung văn bản tùy ý và hiển thị ra ngoài vào một vị trí mong muốn ở trên trang. Nội dung này là nội dung bạn soạn thảo tương tự như soạn thảo một bản word.

-         Thiết lập cho Mã HTM

Description: html 1

ü Tiêu đề: đặt lại tiêu đề cho widget HTML mới nhập.

ü Mã HTML: Bạn nhập nội dung mà bạn muốn hiển thị

ü Khung hình: Chọn khung hình bạn muốn

 

III.3.2  Đầu trang


Tính năng này chỉ được sử dụng 1 lần.

Thiết lập cho Đầu trang:

 

ü Bố cục hiển thị : chọn bố cục bạn muốn hiển thị

ü Hiển thị logo: bạn chọn hiển thị hoặc không?

 

III.3.3  Tin tức

Thiết lập Tin tức:

               Description: tin tuc

ü Tiêu đề: đặt lại tiêu đề cho tin tức

ü Khung hình: Chọn khung hình bạn muốn

ü Hiển thị các mục: Chọn số các mục được hiển thị. Tối đa là 15.

ü Chuyên mục: Chọn chuyên mục muốn hiển thị.

ü Sắp xếp theo: Chọn loại sắp xếp bạn muốn hiển thị

ü Có phân trang: Nhấp chọn nếu bạn muốn phân trang

ü Có liên kết xem tất cả: Chọn có hoặc không?

ü Hiển thị nội dung tóm tắt : Chọn có hoặc không?

III.3.4  Đa phương tiện

Thiết lập cho chức năng đa phương tiện:

Description: da phuong tien

ü Tiêu đề: đặt lại tiêu đề cho cấu hình đa phương tiện.

ü Tập tin: Bạn có thể chọn file hoặc nhập link video.

ü Chiều rộng: Nhập chiều rộng

ü Chiều cao: Nhập chiều cao

ü Khung hình: Chọn khung hình bạn muốn.

Sau khi thiết lập xong bạn Nhấp “Lưu lại” để hoàn tất công việc

III.3.5  Slide Show

Description: slideshow

Thiết lập cho chức năng Slide Show:

ü Tiêu đề: đặt lại tiêu đề cho cấu hình Slide Show.

ü Kiểu bố cục hiển thị: Chọn kiểu bố cục hiển thị cho Slide Show

ü Chọn khung: Chọn khung cho Slide Show

ü Sắp xếp theo        : Chọn thứ tự sắp xếp cho Slide Show

ü Show Button (under construction): Hiển thị nút

ü Chiều rộng của slideshow(px): Chọn chiều rộng cho Slide Show

ü Chiều cao của slideshow (px): Chọn chiều cao cho Slide Show

ü Chuyên mục        : Chọn chuyên mục cho Slide Show

ü Hiển thị các mục (tối đa: 15): Chọn số mục hiển thị

Sau khi thiết lập xong bạn Nhấp “Lưu lại” để hoàn tất công việc

III.3.6  Danh sách sản phẩm

Description: spham

Thiết lập cho chức năng Danh sách sản phẩm:

ü Tiêu đề: Chọn tiêu đề cho Danh sách sản phẩm

ü Số mục mỗi trang: Chọn số mục mỗi trang

ü Chiều rộng hình thu nhỏ(px): Chọn chiều rộng hình thu nhỏ

ü Chiều cao hình thu nhỏ(px) : Chọn chiều cao hình thu nhỏ

ü Độ rộng (px)        : Chọn độ rộng cho khung hiển thị

ü Chiều cao (px): Chọn chiều cao cho khung hiển thị

ü Chọn khung: Chọn kiểu khung hiển thị

ü Chuyên mục        : Chọn chuyên mục

ü Sắp xếp theo        : Chọn kiểu sắp xếp

ü Loại sản phẩm: Chọn loại sản phẩm

ü Chọn loại bố cục danh sách: Chọn kiểu bố cục cho danh sách sản phẩm

Sau khi thiết lập xong bạn Nhấp “Lưu lại” để hoàn tất công việc

III.3.7  Hỏi đáp

Description: tin-tuc.png (50×42)

Thiết lập cho chức năng Hỏi đáp:

ü Tiêu đề: Đặt tên cho tiêu đề

ü Chọn khung: Chọn kiểu khung để hiển thị

ü Hiển thị các mục (tối đa: 15): Chọn số lượng mục hiển thị

ü Chuyên mục        : Chọn tên chuyên mục

ü Sắp xếp theo        : Chọn kiểu sắp xếp

ü Có phân trang? Chọn tính năng phân trang      

ü Có liên kết Xem tất cả? Chọn có xem tất cả các liên kết không

ü Auto censor? Tự động kiểm duyệt không

ü Show content textbox? Nhìn thấy hộp nội dung không

ü Show email textbox? Nhìn thấy hộp email không

Sau khi thiết lập xong bạn Nhấp “Lưu lại” để hoàn tất công việc

III.4      NHÓM GIAO DIỆN

·        Màn hình giao diện của cấu hình bố cục cơ bản

 

III.4.1  Cây chuyên mục dọc (Danh mục sản phẩm,…)

Description: 2

Nhấp như hình để thiết lập cho Cây chuyên mục dọc:

Description: cay 1

          Màn hình hiện ra bạn thiết lập các thông tin:

Description: cay chuyen mục doc

ü Tiêu đề: đặt lại tiêu đề cho cây chuyên mục dọc

ü Số cấp cao nhất: Chọn số cấp cao nhất cho cây chuyên mục

ü Loại menu: Chọn loại menu bạn muốn hiển thị

ü Khung hình: Chọn khung hình bạn muốn

Sau đó, lưu lại toàn bộ

 

III.4.2  Chân trang.

Tính năng này chỉ được sử dụng 1 lần.

Description: 1

Thiết lập cho Chân trang:

Description: chan trang 2

ü Tiêu đề: đặt lại tiêu đề cho Footer của trang

ü Skin: Chọn loại skin bạn muốn hiển thị.

ü Hiển thị menu: Nhấp chọn Enabeld nếu bạn muốn hiển thị menu. Nếu không muốn hiển thị thì chọn disabeld

III.4.3  Menu ngang của trang.

Thiết lập Menu ngang :

Description: menu

ü Tiêu đề: đặt lại tiêu đề cho widget

ü Số cấp cao nhất: Chọn số cấp cao nhất cho menu

ü Loại menu: Chọn loại menu bạn muốn hiển thị

ü Chuyên mục: Chọn chuyên mục

III.4.4  Banner chạy 2 bên

Kéo thả công cụ Banner chạy 2 bên vào bất kỳ vị trí nào, nhấp chuột vào nút "Bút chì" để thực hiện tải banner cho Website

Chọn File Upload cho Banner bên trái và banner bên phải của Website:

Nhấp lưu lại tại chân trang

Nhấp Nút lưu lại để thực hiện Lưu toàn bộ Popup đã được đăng tải

 

III.4.5  Chức năng popup cửa sổ

Cho phép người dùng có thể popup 1 hình ảnh lần đầu tiên vào Website.

 

Người dùng có thể đặt tên nội dung lời chào và chọn File Upload.

Đặt đường link để dẫn đến Website hoặc thông tin muốn đăng tải, quảng cáo

Nhấp lưu lại tại chân trang

Nhấp Nút lưu lại để thực hiện Lưu toàn bộ Popup đã được đăng tải

III.4.6  Bố cục dạng tab.

Bạn Nhấp chọn biểu tượng rồi kéo thả vào vị trí bạn muốn đặt rồi thả chuột ra

Để sửa tên các tab bạn Nhấp vào biểu tượng như hình dưới. Sau đó nhập tên cho tab rồi Enter để hoàn tất thao tác

Thiết lập cho Bố trí các tab:

              Description: tab

ü Tiêu đề tabs: đặt lại tiêu đề cho các tab

ü Class css: Nhập class css cho tabs

III.4.7  Bố cục 3 cột

Thiết lập cho Bố cục 3 cột:

      Description: 3 cot

ü Chiều rộng cột bên trái: Nhập chiều rộng

ü Trung tâm chiều rộng cột: Nhập chiều rộng

III.4.8  Bố cục 2 cột

Thiết lập cho Bố cục 2 cột

Description: 2 cot

 

ü Chiều rộng cột bên trái: Nhập chiều rộng cho cột bên trái

III.5      NHÓM CÔNG CỤ

Gồm các chức năng cơ bản: Cho phép người dùng có thể chèn thêm các ứng dụng trên Webtemplate đã được khởi tạo VD: xem thời tiết, xem tỷ giá USD, vàng, tin tức, RSS…

Màn hình quản trị bộ công cụ:

 

 

Cách làm:

Nhấn chuột vào biểu tượng cần thêm và giữ chuột trái. Sau đó di chuột để “kéo” biểu tượng đó vào vùng cần hiển thị ở bên phải. “Thả” chuột ra khi đến đúng vùng cần thêm. Các vùng này thường là: vùng bên trái, vùng bên phải, vùng trên cùng, vùng dưới cùng … Sau đó  xem chức năng vừa thêm ở cuối vùng đó.  “kéo” và “thả” chức năng vào đúng vị trí mong muốn ở trên vùng là hoàn thành việc thêm.

Cuối cùng nhấn vào nút Lưu lại để hệ thống cập nhật chức năng mới

 

III.5.1  Tải về

Cho phép thiết lập chức năng tải các tệp tài liệu có trên website.

Sau khi điền các thông tin thiết lập, bạn nhấp chuột vào nút “Lưu lại” để lưu các thiết lập.

III.5.2  Quảng cáo:

Giúp bạn cắm quảng cáo vào trang web.

Nhấp như hình Description: 3 để thiết lập cho Quảng cáo

Description: quang cao 1

 

 

 

Màn hình hiện ra bạn thiết lập các thông tin:

Description: quang cao

         

 

ü Tiêu đề: đặt lại tiêu đề cho mục quảng cáo.

ü Chuyên mục: Chọn chuyên mục

ü Hiển thị số: Chọn số bạn muốn hiển thị

ü Khung hình: Chọn khung hình bạn muốn

III.5.3  Tỷ giá ngoại tệ

Thiết lập cho Tỷ giá ngoại tệ 

Description: ti gia

ü Tiêu đề: đặt lại tiêu đề cho widget

ü Khung hình: Lựu chọn khung hình cho widget

III.5.4  Thời tiết

Thiết lập cho Thời tiết 

Description: thoi tiet

ü Tiêu đề: đặt lại tiêu đề cho widget

ü Khung hình: Lựu chọn khung hình cho widget

III.5.5  Liên kết

Cho phép người dùng thêm mới ô liên kết vào website.

Để có thể sử dụng tính năng liên kết các website TMTV với nhau bạn phải kéo công cụ liên kết vào giao diện trang chủ web mẫu của bạn.

Description: ưngs 1

Sau đó ví dụ bạn muốn liên kết với website TMTV Ứnghoàngphương.vn

Bước 1: Truy cập vào website TMTV Ứnghoàngphương.vn kết quả như hình bên dưới

Description: P1

Bước 2: tìm đến menu đăng nhập của trang ứnghoàngphương.vn và truy cập bằng tên và mật khẩu của bạn như hình bên dưới:

Description: menu dang nhap

Bước 4: Bạn đăng nhập vào Website của bạn tìm đến mục kết nối như hình bên dưới. Bạn nhấp chuột vào chữ kết nối như hình bên dưới.

Description: ket noi 1

Bước 5: Màn hình sẽ hiện ra bảng quản trị như hình bên dưới, bạn nhấp vào mục kết nối . Chọn chuyên mục hiển thị cho liên kết.

Description: kết nối 2

Bước 6: Sử dụng tính năng liên kết như hình bên dưới bạn có thể mở liên kết của các trang liên kết tương ứng:

Description: ơisdsdsdsdsdsdsd

 

 

Thiết lập cho Liên kết

ü Tiêu đề: đặt lại tiêu đề cho Liên kết

ü Khung hình: Lựu chọn khung hình cho Liên kết

ü Số lần của màn hình hiển thị liên kết: Nhập số lần tối đa là 15

ü Giao diện: Chọn loại giao diện hiển thị

III.5.6  Đăng nhập

Thiết lập cho Đăng nhập

Description: dang nhap

ü Tiêu đề: đặt lại tiêu đề cho widget

ü Khung hình: Lựu chọn khung hình cho widget

ü Giao diện: Lựa chọn giao diện cho widget

III.5.7  Tiện ích nhúng

Thiết lập cho Tiện ích nhúng 

ü Tiêu đề: đặt lại tiêu đề cho từng Tiện ích mà bạn kéo thả vào webtemplate

ü Khung hình: Lựu chọn khung hình cho từng Tiện ích

ü Chọn tiện ích: Chọn loại tiện ích bạn muốn hiển thị

ü Chiều cao: Nhập chiều cao cho tiện ích.

ü Cuộn: Chọn có cuộn hay không.

III.5.8  RSS

Thiết lập cho RSS 

ü Tiêu đề: đặt lại tiêu đề cho RSS

ü Nguồn: Nhập link nguồn

ü Khung hình: Lựu chọn khung hình cho widget

ü Số mục mỗi trang: Nhập số mục. Tối đa là 15

ü Hiển thị bố trí: Chọn loại hiển thị

III.5.9  Tìm kiếm

Thiết lập cho Tìm kiếm 

Description: tim kiems

ü Tiêu đề: đặt lại tiêu đề cho Tìm kiếm

ü Khung hình: Lựu chọn khung hình cho widget

ü Giao diện: Chọn loại giao diện bạn muốn hiển thị

III.5.10                     Hỗ trợ trực tuyến

Description: yhoo.png (50×42)

Thiết lập cho chức năng Hỗ trợ trực tuyến:

ü Tiêu đề: Đặt tên cho tiêu đề

ü Display items: (max:10) Chọn số đối tượng hiển thị

ü Chuyên mục        : Chọn chuyên mục

ü Yahoo skin: Chọn giao diện cho Yahoo

ü Chọn khung: Chọn kiểu khung

Sau khi thiết lập xong bạn Nhấp “Lưu lại” để hoàn tất công việc

Chúng tôi rất hoan nghênh và mong tiếp nhận nhiều ý kiến, đề xuất của quí vị và các bạn để có thể hoàn thiện dịch vụ Web Template cho Tên miền Tiếng Việt, cũng như hoàn thiện bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng này. 

Mọi ý kiến đóng góp và yêu cầu hỗ trợ vui lòng gửi về địa chỉ Email: tmtv@it.vn

III.5.11                      Thăm dò ý kiến

Thiết lập cho chức năng Thăm dò ý kiến:

ü Tiêu đề: Đặt tên cho tiêu đề

ü Thăm dò ý kiến: Chọn câu hỏi cần thăm dò ý kiến khách hàng

ü Chọn khung        : Chọn khung hiển thị cho chuyên mục

Sau khi thiết lập xong bạn Nhấp “Lưu lại” để hoàn tất công việc

Chúng tôi rất hoan nghênh và mong tiếp nhận nhiều ý kiến, đề xuất của quí vị và các bạn để có thể hoàn thiện dịch vụ Web Template cho Tên miền Tiếng Việt, cũng như hoàn thiện bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng này. 

Mọi ý kiến đóng góp và yêu cầu hỗ trợ vui lòng gửi về địa chỉ Email: tmtv@web.vn

 

CHÚC CÁC BẠN KHỞI TẠO VÀ QUẢN TRỊ WEBSITE THÀNH CÔNG!

Đa phương tiện

Đa phương tiện

Đa phương tiện

Quảng cáo 2

-

Đăng nhập

Ngôn ngữ

Facebook