Hướng dẫn quản trị website tổ chức
Mục đích: Hướng dẫn nhanh dành cho những người mới khởi tạo Web Template dành cho tổ chức. Bạn làm theo thứ tự các bước hướng dẫn, sẽ tạo được một sản phẩm website nhanh chóng, thân thiện, dễ sử dụng cho mình. Các phần khác bạn vui lòng để nguyên theo mặc định của hệ thống

 

MỤC LỤC

CHƯƠNG I       DỊCH VỤ WEB TEMPLATE ĐỂ TẠO MỘT TRANG WEB DÀNH CHO TỔ CHỨC CỦA TÊN MIỀN TIẾNG VIỆT .VN

I.1                    GIỚI THIỆU DỊCH VỤ

I.2                    HƯỚNG DẪN KHỞI TẠO DỊCH VỤ WEB TEMPLATE

CHƯƠNG II     HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ NỘI DUNG

II.1                  HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP

II.1.1     Đăng nhập hệ thống quản trị Web Template tổ chức

II.1.2     Đổi mật khẩu

II.2                  CHỨC NĂNG SAO LƯU

II.3                  Sao lưu giao diện Website Template tổ chức

II.3.1     Chức năng sao lưu nội dung

II.4                  QUẢN TRỊ THƯ MỤC

II.4.1     Thêm mới thư mục con.

II.4.2     Sửa chuyên mục:

II.4.3     Xóa Thư mục

II.5                  QUẢN TRỊ TIN TỨC

II.5.1     Thêm tin bài

II.5.2     Sửa tin bài

II.5.3     Xóa tin bài

II.6                  QUẢN TRỊ VIDEO

II.6.1     Thêm video mới:

II.6.2     Sửa video :

II.6.3     Xóa clip

II.7                  QUẢN TRỊ THƯ VIỆN ẢNH

II.7.1     Thêm thư viện ảnh

II.7.2     Sửa thư viện ảnh

II.7.3     Xóa thư viện ảnh

II.8                  QUẢN TRỊ LIÊN HỆ

II.9                  YÊU CẦU HỖ TRỢ

II.9.1     Gửi yêu cầu hỗ trợ trên hệ thống quản trị

II.10               QUẢN TRỊ SLIDE SHOW

II.10.1  Tạo chuyên mục slide show

II.10.2  Thêm slide show

II.10.3  Sửa slide show

II.10.4  Xóa slide show

II.11               QUẢN TRỊ ĐỐI TÁC

II.11.1  Tạo chuyên mục đối tác

II.11.2  Thêm đối tác

II.11.3  Sửa đối tác

II.11.4  Xóa đối tác

II.12               QUẢN TRỊ CÂU HỎI

II.12.1  Thêm câu hỏi

II.12.2  Sửa câu hỏi

II.12.3  Xóa câu hỏi

II.12.4  Trả lời câu hỏi

II.13               QUẢN TRỊ THĂM DÒ Ý KIẾN

II.13.1  Thêm Thăm Dò Ý Kiến

II.13.2  Sửa thăm dò

II.13.3  Xóa thăm dò

II.14               Quản trị hỗ trợ trực tuyến

II.14.1  . Thêm nội dung hỗ trợ trực tuyến

II.14.2  Sửa hỗ trợ trực tuyến

II.14.3  Xóa hỗ trợ trực tuyến

II.15               Quản trị quảng cáo

II.15.1  Thêm nội dung quảng cáo:

II.15.2  Sửa nội dung quảng cáo:

II.15.3  Xóa nội dung quảng cáo:

II.16               Quản trị mục tải văn bản.

II.16.1  Tạo chuyên mục tải văn bản

II.16.2  Thêm nội dung tải văn bản

II.16.3  Sửa nội dung tải văn bản

II.16.4  Sửa nội dung tải văn bản

II.17               Quản trị nội dung tuyển dụng

II.17.1  Thêm nội dung tuyển dụng

II.17.2  Sửa nội dung tuyển dụng.

II.17.3  Xóa nội dung tuyển dụng.

CHƯƠNG III   CẤU HÌNH WEBSITE

III.1                CẤU HÌNH HỆ THỐNG

III.2                CẤU HÌNH GIAO DIỆN

III.2.1   Quản trị thay đổi giao diện chung và mẫu giao diện

III.2.2   Hiện thị đồng thời logo cùng với banner

III.2.3   Quản trị thay đổi bố cục

III.2.4   CSS tùy chọn

CHƯƠNG IV   CHỨC NĂNG TỰ LẮP RÁP WEBSITE

IV.1                NHÓM CƠ BẢN

IV.1.1   Mã HTML:

IV.1.2   Tin tức

IV.1.3   Đa phương tiện

IV.2                NHÓM GIAO DIỆN

IV.2.1   Cây chuyên mục dọc (Danh mục sản phẩm,…)

IV.2.2   Đầu trang.

IV.2.3   Chân trang.

IV.2.4   Menu ngang của trang.

IV.2.5   Banner chạy 2 bên

IV.2.6   Chức năng popup cửa sổ (Banner popup)

IV.2.7   Bố cục dạng tab.

IV.2.8   Bố cục 3 cột

IV.2.9   Bố cục 2 cột

IV.3                NHÓM CÔNG CỤ

IV.3.1   Quảng cáo:

IV.3.2   Tỷ giá ngoại tệ

IV.3.3   Thời tiết

IV.3.4   Liên kết

IV.3.5   Đăng nhập

IV.3.6   Tiện ích nhúng

IV.3.7   RSS

IV.3.8   Tìm kiếm

IV.3.9   Đối tác:

IV.3.10................................................................................................................. Hỏi đáp:

IV.3.11........................................................................................................... Slide Show:

IV.3.12........................................................................................................... Slide Show:

 

 

 

CHƯƠNG I         
DỊCH VỤ WEB TEMPLATE ĐỂ TẠO MỘT TRANG WEB DÀNH CHO TỔ CHỨC CỦA TÊN MIỀN TIẾNG VIỆT .VN

I.1             GIỚI THIỆU DỊCH VỤ

Khi tên miền tiếng Việt (TMTV) đã được xác nhận quyền sử dụng, bạn sẽ có rất nhiều lựa chọn để đưa tên miền tiếng Việt vào hoạt động có hiệu quả (tham khảo tại http://www.tenmientiengviet.vn/jsp/services.htm). Ngoài dịch vụ Web Template dành cho cá nhân, gian hàng thương mại điện tử thì chúng tôi còn có cung cấp công cụ khởi tạo Website cho tổ chức, bạn có thể lựa chọn mẫu trang Web tổ chức phù hợp với tổ chức, loại hình doanh nghiệp, kinh doanh của bạn, theo các tính năng cơ bản hoặc nâng cao phù hợp với văn hóa, phương châm hoạt động theo nội dung hướng dẫn sau đây:

I.2             HƯỚNG DẪN KHỞI TẠO DỊCH VỤ WEB TEMPLATE

Bước 1:  Bạn đăng ký sử dụng dịch vụ Web Template tổ chức tại

http://dichvu.tenmientiengviet.vn Sau khi bạn đăng ký sử dụng dịch vụ Web Template thì hệ thống sẽ gửi thông tin “Mã khởi tạo” vào email đăng ký và quản lý tài khoản TMTV đã được xác thực của bạn.

“Mã khởi tạo” này được dùng để xác định quyền sử dụng của chủ thể TMTV khi có yêu cầu khởi tạo dịch vụ Web Template.

Bạn phải đợi tối đa trong vòng 24h để thực hiện tiếp bước 2.

 

Bước 2: Khởi tạo Web Template tổ chức

Bạn nhập chính xác TMTV mà bạn đã đăng ký sử dụng dịch vụ Web Template trên trình duyệt.

Ví dụ: Trên thanh trình duyệt nhập: Hoàngngọcánh.vn, hiện ra màn hình sau:

Bạn phải đọc và đảm bảo tuân thủ đầy đủ các điều khoản sử dụng dịch vụ trong suốt quá trình sử dụng.

Bước 3: Sau khi nhấp nút: “Tôi chấp thuận, hãy tiếp tục đăng ký” thì màn hình hiển thị và chủ thể tổ chức sẽ nhấp chuột chọn mẫu tổ chức và phải cung cấp các thông tin như sau (ảnh như hình minh họa)

 

 

Tên miền: Hệ thống đã tự động ghi nhận tên miền bạn muốn sử dụng dịch vụ.

+ Email: Bạn phải nhập chính xác địa chỉ email đăng ký và quản lý tài khoản TMTV của bạn để trực tiếp tiếp nhận các thông tin quan trọng tiếp theo nhằm sử dụng dịch vụ mà bạn đã đăng ký. Bạn lưu ý địa chỉ email là thông tin chúng tôi cần xác thực với bạn về quyền sử dụng hợp pháp của bạn với TMTV mà bạn đăng ký sử dụng dịch vụ.

     Trong trường hợp bạn không nhớ chính xác email đăng ký và quản lý tài khoản TMTV thì vui lòng truy cập đường link http://dangky.tenmientiengviet.vn để xem lại email đăng ký và quản lý tài khoản TMTV của mình.

+ Mã khởi tạo: Là đoạn mã đã được cung cấp tới email khi bạn đăng ký sử dụng dịch vụ Web Template tại http://dichvu.tenmientiengviet.vnBạn nên copy và paste đoạn mã này (tránh để thừa dấu cách ở đầu và cuối của mã khởi tạo) .

+ Tên site: Là tên tổ chức, hoặc khẩu hiểu, phương châm kinh doanh của tổ chức bạn hiển thị trên trình duyệt mỗi khi truy cập vào Web Template tổ chức của bạn. Ví dụ: Web Template tổ chức đã đăng ký là Hoàngngọcánh.vn – tên site là Website tổ chức. Mỗi khi có truy cập vào tên miền Hoàngngọcánh.vn thì sẽ xuất hiện dòng chữ Website tổ chức để định danh cho Web Template tổ chức Hoàngngọcánh.vn

+ Logo: là hình ảnh của tổ chức, công ty mà bạn muốn hiển thị làm hình đại diện tại trang chủ của web.vn

Chuyên mục: Bạn nên chọn 1 trong những chuyên mục mà bạn dự kiến để thực hiện xây dựng nội dung và quảng bá Web Template tổ chức của công ty mình. Mục này cho phép xếp loại Website tổ chức của bạn vào đúng nghành nghề, phân loại, chuyên mục mà bạn sẽ sử dụng cho Web Template tổ chức. Ví dụ : TMTV là Hoàngngọcánh.vn, bạn kinh doanh về lĩnh vực Kinh doanh bất động sản – tài chính, bạn có thể lựa chọn chuyên mục là Bất động sản (tài chính – ngân hàng).  Hệ thống web.vn sẽ phân loại, nhóm các Web Template tổ chức vào các chuyên mục để giúp người tìm kiếm dễ dàng tìm kiếm tổng thể các Website trong cùng một lĩnh vực ngành nghề.

+Mẫu giao diện: Các bạn có thể lựa chọn các mẫu giao diện Web Template tổ chức theo đúng sở thích và nhu cầu của mình. Bạn có thể di chuột vào các mẫu Web Template tổ chức để xem rõ ràng hơn các mẫu thiết kế và lựa chọn 01 mẫu ban đầu phù hợp theo nhu cầu sử dụng của tổ chức mình.

+ Mã bảo mật: Nhập chính xác mã đã được cung cấp bên ô màu ghi bên tay phải.

Kết thúc bước 3 bạn nhấp chuột vào nút “Đồng ý”.

 

Bước 4: Khởi tạo tài khoản quản trị Web Template tổ chức

Sau khi kết thúc bước 3, bạn sẽ nhận 02 email thông báo đường link khởi tạo tài khoản quản trị Web Template tổ chức gồm:

-          Email thứ 1: “Xác nhận yêu cầu khởi tạo dịch vụ Web Template tổ chức cho TMTV”, Chủ thể phải nhấp vào đường link truy cập và kích hoạt tài khoản

-          Email thứ 2: “Thông báo cấp tài khoản đăng nhập và quản trị Web Template tổ chức” gồm thông tin về tên đăng nhập và mật khẩu truy cập để quản trị Website. Mật khẩu đăng nhập quản trị này được hệ thống cung cấp để thực hiện quản trị toàn bộ các TMTV của 1 tổ chức đã đăng ký và có yêu cầu sử dụng dịch vụ (1 tổ chức có thể đăng ký nhiều tên miền).

Bước 5: Đăng nhập và quản trị Web Template tổ chức

Bạn có thể bắt đầu sử dụng dịch vụ, đăng nhập vào hệ thống quản trị bằng cách:

-          Cách thứ 1: Nhập tên miền lên thanh địa chỉ tại trình duyệt “hình”

-          Cách thứ 2: Truy cập vào trang www.web.vn và đăng nhập hệ thống quản trị tại mục “Đăng nhập”. ( Xem chi tiết tại mục 2.1.1. Đăng nhập hệ thống quản trị Website)

 

CHƯƠNG II  
HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ NỘI DUNG

II.1          HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP

II.1.1       Đăng nhập hệ thống quản trị Web Template tổ chức

Chức năng này cho phép chủ thể tổ chức đăng nhập vào trang quản trị của website để quản lý và đăng tải các thông tin hoạt động của tổ chức mình lên trang web, thực hiện toàn bộ các tác nghiệp liên quan đến Website cho Web Template tổ chức đã được cung cấp dịch vụ.

Các bước thực hiện cụ thể:

a. Cách 1: Nhập vào thanh địa chỉ URL tên website TMTV tổ chức đã đăng ký.

-Tìm đến Menu Đăng nhập.

-Sử dụng tài khoản và password mà ban quản trị đã gửi cho bạn thông qua email để đăng nhập vào hệ thống.

 

Vào phần Quản trị

b. Cách 2: Truy cập vào địa chỉ Web.VN và tìm đến mục đăng nhập

 

 

Hiện ra Mẫu Trang chủ của website Web Template tổ chức đã được khởi tạo cho bạn theo giao diện bạn lựa chọn tại Mục đăng ký ở bươc 3 Mục I.2.

Giao Diện Trang quản trị websitte Web Template tổ chức

 

II.1.2       Đổi mật khẩu

Tìm đến Menu Đăng nhập, chọn vào Trang tổ chức như sau:

 

 

Sau đó chọn đổi mật khẩu

Sau đó nhập mật khẩu cũ và mật khẩu mới:

Sau đó nhấp chuột vào nút “Chấp nhận”, bạn đã hoàn tất việc thay đổi mật khẩu và lưu ý nhớ mật khẩu mới để sử dụng cho lần truy cập sau.

 

II.2          CHỨC NĂNG SAO LƯU

Trước khi thao tác bất cứ tính năng nào trên Web template tổ chức, chúng tôi khuyến nghị bạn nên sao lưu giao diện Web Template tổ chức bạn đã lựa chọn ban đầu tại bước 3 Mục I.2 và các cơ sở dữ liệu, bố cục, giao diện Web Template tổ chức bạn xây  dựng trên mẫu lựa chọn ban đầu.

 

II.3          Sao lưu giao diện Website Template tổ chức

Sao lưu giao diện Web Template tổ chức là chức năng cho phép chủ thể được quyền tạo bản sao cho giao diện hiện tại (bao gồm bố cục, khung, màu sắc, các loại box, các tùy chọn khác về giao diện).

+Lưu ý: Khác biệt của nút lưu lại và sao lưu

- Nút lưu lại chỉ có tính năng lưu lại giao diện vừa thay đổi nhưng không có tính năng sao lưu để khôi phục lại giao diện đã thực hiện

- Nút sao lưu cho phép lưu và khôi phục giao diện đã thực hiện thay đổi

 

·        Khôi phục giao diện các bản đã sao lưu theo hướng dẫn hình bên dưới:

+ Sau đó hiện ra cửa sổ bên dưới: làm theo hướng dẫn để khôi phục sao lưu giao diện

 

II.3.1       Chức năng sao lưu nội dung

Sao lưu nội dung Web Template tổ chức là chức năng cho phép chủ thể được quyền tạo bản sao cho nội dung của trang Web hiện tại (bao gồm bài viết, hình ảnh, video clip, bài hát).

+Lưu ý: Khác biệt của nút lưu lại và sao lưu

- Nút lưu lại chỉ có tính năng lưu lại các nội dung vừa thay đổi nhưng không có tính ­­năng sao lưu để khôi phục lại nội dung đã thực hiện

- Nút sao lưu cho phép lưu và khôi phục nội dung đã thực hiện thay đổi

·        Khôi phục nội dung các bản đã sao lưu theo hướng dẫn hình bên dưới:

+ Sau đó hiện ra cửa sổ bên dưới: làm theo hướng dẫn để khôi phục sao lưu nội dung

II.4          QUẢN TRỊ THƯ MỤC

Chức năng này cho phép người dùng có thể thay đổi, thêm bớt 1 chỉnh sửa thêm hoặc bớt chuyên mục, thư mục vào bố cục trang  gốc .

VD: Tổng quan trang web gồm các chuyên mục gốc như sau:

Quản trị thư mục cho phép người dùng thay chuyên mục theo sở thích của mình.

Ý nghĩa :

Chức năng này cho phép người quản trị thêm một chuyên mục hoặc bớt một chuyên mục vào chuyên mục gốc.

Thao tác:

Nhấp chuột vào trang chủ và chọn Thêm chuyên mục

Kết quả: hiện ra 1 bảng

 

Cập nhật các thông tin đầy đủ theo hướng dẫn:

Tiêu đề: Tên chuyên mục bạn muốn thêm .

Chuyên mục: Bạn chọn vào chuyên mục gốc.

Thứ tự sắp xếp: Sắp xếp thứ tự theo chiều giảm dần. Ở đây ta đánh số 0 cho danh mục mới thêm vào hiện ở cuối cùng.

Trạng thái hiển thị: Lựa chọn trạng thái “kiểm duyệt” để hiển thị nội dung thư mục trên website hoặc chọn “chưa kiểm duyệt” để ẩn nội dung

Chọn hiển thị trình đơn hoặc chân trang.

Nhấp chuột vào “Đồng ý” để hoàn tất công việc.

Kết quả bạn đã thêm được 1 chuyên mục vào chuyên mục gốc:

II.4.1       Thêm mới thư mục con.

Ý nghĩa :

Chức năng này cho phép người quản trị thêm một thưc mục con vào chuyên mục gốc

Thao tác :

Nhấp chuột vào chuyên mục cần thêm mới thư mục con, chọn thêm chuyên mục.

Ví dụ: Thêm thư mục “Góc nhìn” cho chuyên mục gốc “Bài viết”:

Nhấp chuột vào “Bài viết” và chọn “Thêm chuyên mục”

     

Kết quả: hiện ra 1 bảng

Cập nhật các thông tin đầy đủ theo hướng dẫn:

Tiêu đề: Góc nhìn

Chuyên mục: Mặc định thư mục con sẽ hiển thị trong chuyên mục bạn đã chọn để thêm thư mục. Tuy nhiên, nếu bạn chọn chuyên mục khác thì thư mục con “Góc nhìn” sẽ được chuyển vào chuyên mục mà bạn chọn. (VD: Bạn chọn thư mục con “Góc nhìn” mặc định trong mục “Bài viết” thì thư mục con hiển thị trong mục “Bài viêt”, còn nếu bạn chọn thư mục con “Góc nhìn” hiển thị vào mục “Lĩnh vực kinh doanh” thì thư mục con sẽ hiển thị trong mục “Lĩnh vực kinh doanh”)

Thứ tự sắp xếp: Sắp xếp thứ tự theo chiều giảm dần. Ở đây ta đánh số 0 cho danh mục mới thêm vào hiện ở cuối cùng.

Trạng thái hiển thị: lựa chọn trạng thái “kiểm duyệt” để hiển thị nội dung thư mục trên website hoặc chọn “chưa kiểm duyệt” để ẩn nội dung

Upload a File: Đăng tải hình ảnh cho chuyên mục vừa thêm

Chọn hiển thị trình đơn hoặc chân trang.

Nhấp chuột vào “Đồng ý” để hoàn tất công việc.

II.4.2       Sửa chuyên mục:

Ý nghĩa:

Chức năng cho phép nhà quản trị chỉnh sửa toàn bộ nội dung và cấu trúc của chuyên mục đã tạo.

Thao tác:

Thao tác làm tương tự “thêm chuyên mục”. Nhấp chuột vào chuyên mục cần sửa chọn sửa chuyên mục.

Trên màn hình hiện ra các thông tin người quản trị thực hiện thay đổi. Nhấp chuột vào nội dung bạn muốn chính sửa bao gồm :

Thông tin cơ bản:

Tiêu đề : Bạn có thể thay đổi tiêu đề

Chuyên mục:Thay đổi chuyên mục bạn muốn hiển thị

Thứ tự sắp xếp:Thay đổi thứ tự sắp xếp

Trạng thái: Thay đổi trạng thái “kiểm duyệt” hay “không kiểm duyệt”

Loại bài viết: Thay đổi loại bài viết theo ý muốn chủ quan của chủ thể

Nội dung:( Tính năng này cho phép người quản trị sửa nội dung ở chuyên mục

giới thiệu) trên website.

 

Nội dung tóm tắt: Cho phép bạn thêm hoặc bớt nội dung phần  tóm tắt giới thiệu về bản thân, doanh nghiệp.

Nội dung chi tiết: Cho phép bạn thêm hoặc bớt nội dung phần  nội dung chi tiết giới thiệu về bản thân, doanh nghiệp.

Cài đặt SEO:

Thông tin bổ sung:

Nhấp “Đồng ý” để cập nhật nội dung vừa chỉnh sửa hoặc “Hủy bỏ” nếu bạn không muốn thay đổi hoặc chỉnh sửa.

II.4.3       Xóa Thư mục

Ý nghĩa: cho phép người quản trị xóa bỏ các chuyên mục và các thư mục con trên website.

Thao tác

Nhấp chuột vào hạng mục muốn xóa, chọn Xóa chuyên mục

Kích “Đồng ý” để hoàn tất

II.5          QUẢN TRỊ TIN TỨC

II.5.1       Thêm tin bài

Muốn thêm bài viết vào danh mục nào đó (danh mục có Loại bài viết = tin tức), ví dụ như thêm một bài viết vào chuyên mục “Bài viết”, người quản trị nhấn chuột vào chuyên mục “ Bài viết”

 

Hoặc thêm nội dung bằng cách nhấp chuột vào dấu + , trên màn hình sẽ hiện ra một bảng để người quản trị có thể nhập dữ liệu vào:

Tiêu đề: Chọn tiêu đề cho bài viết

Hình ảnh: Chọn ảnh hiển thị cho bài viết

Tải tập tin: Chọn File nội dung để người dùng có thể tải về máy

Sắp xếp thứ tự: Mặc định theo thứ tự từ cao xuống thấp, tức là số lớn hơn thì hiển thị trước, số nhỏ hơn hiển thị sau

Trạng thái : Chọn “ đã kiểm duyệt ” để hiện thị nội dung đăng tải trên website hoặc ”chưa kiểm duyệt ” để ẩn nội dung

Nội dung: Người quản trị tự chỉnh sửa dễ dàng trên giao diện thân thiện giống word

Cuối cùng Nhấp vào nút “Đồng ý” để lưu lại

 

II.5.2       Sửa tin bài

Để sửa một bài viết bị lỗi, người quản trị sẽ nhấn chuột vào biểu tượng hình cái bút chì trên thanh  như hình dưới:

Ví dụ ta sửa bài viết có tiêu đề “Bài viết ví dụ” thành “Triết lý kinh doanh”

Màn hình quản trị chi tiết tin tức.

Sau khi sửa xong nhấn Đồng ý để hoàn tất thay đổi.

II.5.3       Xóa tin bài

Để xóa một bài viết không sử dụng nữa. Thao tác hết sức đơn giản đó là người quản trị sẽ nhấn chuột vào vào biểu tượng thùng rác ngay trên thanh công cụ như hình bên dưới.

 

II.6          QUẢN TRỊ VIDEO

II.6.1       Thêm video mới:

Cho phép người dùng thêm mới video các link video clip lên website từ link chia sẻ trên youtube hoặc các Website chia sẻ Video khác. Bạn vui lòng chọn vào chuyên mục video clip sau đó chọn “Thêm nội dung” của bạn như hình vẽ dưới để thêm mới các video mà bạn muốn thêm mới.

 

Hoặc thêm mới video bằng cách nhấp chuột vào dấu + , trên màn hình sẽ hiện ra một bảng để người quản trị có thể nhập dữ liệu vào:

 

Tiêu đề: Tên clip bạn tải lên Web

URL: Bạn copy đường dẫn clip từ youtube và các Website chia sẻ Video khác

(Hoặc bạn có thể chọn “file upload” để tải video đã có sẵn từ máy tính lên)

Thứ tự sắp xếp: Mặc định theo thứ tự từ cao xuống thấp, tức là số lớn hơn thì hiển thị trước, số nhỏ hơn hiển thị sau

Cuối cùng Nhấp vào nút “Đồng ý”. Để lưu lại toàn bộ

II.6.2       Sửa video :

Chức năng cho phép người dùng sửa đường link từ youtube, thay đổi tên của video đã tải, bạn vui lòng chọn vào biểu tượng hình cây bút chì như hình dưới để sửa video mà bạn muốn sửa.

II.6.3       Xóa clip

Chức năng cho phép người dùng xóa video clip trên website, bạn vui lòng chọn vào mục hình thùng rác để xóa video clip mà bạn muốn xóa.

 

Ngoài các chức năng quản trị Web Template dành cho tổ chức cũng tương tự và giống như các mẫu Web Template dành cho cá nhân hoặc gian hàng thương mại điện tử, chúng tôi xin giới thiệu và hướng dẫn các chức năng, công cụ chỉ dành riêng cho Web Template tổ chức để bạn có thể quản trị cho Web Tempalte dành cho tổ chức của mình dễ dàng như sau:

II.7          QUẢN TRỊ THƯ VIỆN ẢNH

II.7.1       Thêm thư viện ảnh

Tính năng này cho phép người dùng lưu trữ ảnh đẹp lên website tổ chức của mình

Bạn vui lòng chọn vào chuyên mục “Thư viện ảnh” sau đó chọn “Thêm nội dung” của bạn như hình vẽ dưới để thêm mới các ảnh mà bạn muốn thêm mới.

 

Hoặc thêm mới ảnh bằng cách nhấp chuột vào dấu + , trên màn hình sẽ hiện ra một bảng để người quản trị có thể nhập dữ liệu vào:

Tiêu đề: Chọn tiêu đề cho album ảnh

Ảnh bìa album: Ảnh mà bạn muốn chọn làm ảnh đại diện, bạn chọn “file upload” tìm đến ảnh mà quý khách lưu ở máy tính để tải ảnh lên.

Các ảnh bên trong: Bao gồm ảnh mà quý khách tải lên đặt trong album

Bên cạnh mỗi ảnh bên trong, bạn có thể đặt luôn tiêu đề, tên cho ảnh, thứ tự sắp xếp mà bạn muốn đặt vị trí của ảnh

Cuối cùng Nhấp vào nút “Đồng ý”. Để lưu lại toàn bộ

 

II.7.2       Sửa thư viện ảnh

Chức năng cho phép người dùng sửa các ảnh, tiêu đề ảnh đã đăng, bạn vui lòng chọn vào biểu tượng hình cây bút chì như hình dưới đây để sửa thư viện ảnh mà bạn muốn sửa.

 

 

II.7.3       Xóa thư viện ảnh

Chức năng cho phép người dùng xóa các ảnh, tiêu đề ảnh đã đăng, bạn vui lòng chọn vào biểu tượng hình thùng rác như hình dưới đây để xóa ảnh mà bạn muốn xóa.

 

II.8          QUẢN TRỊ LIÊN HỆ

Tính năng này cho phép người quản trị website xem các thông tin liên hệ, các góp ý của người dùng bên ngoài gửi đến website.

Cụ thể như sau:

Bạn nhấp chuột vào mục “Liên hệ” sau đó điền đầy đủ các thông tin:

Tên đầy đủ: Bạn nhập đủ họ tên của mình

Email: Bạn nhập email của mình

Địa chỉ: Bạn nhập địa chỉ của mình

Số điện thoại: Bạn nhập số điện thoại của mình

Nội dung: Bạn nhập nội dung thông tin cần liên hệ, các góp ý của mình cho website bạn gửi đến.

Mã an toàn: Bạn nhập đúng mã an toàn như hình vẽ.

Sau đó, nhấp chuột vào gửi, thông tin của bạn sẽ được gửi tới website bạn cần liên hệ

II.9          YÊU CẦU HỖ TRỢ

II.9.1       Gửi yêu cầu hỗ trợ trên hệ thống quản trị

Người dùng có thể gửi yêu cầu hỗ trợ trực tiếp tại hệ thống quản trị TMTV và sẽ nhận được sự hỗ trợ từ bộ phận chăm sóc khách hàng TMTV thông qua email hoặc trả lời ngay trên hệ thống

Bạn vào mục "Tổng Quan", nhấp chuột vào mục "Yêu cầu hỗ trợ"

Nhấp vào dấu  "+" tạo chân trang để nhập yêu cầu và nội dung hỗ trợ

 

Bạn có thể chụp màn hình lỗi gặp phải và gửi kèm File "Chọn File Upload" để đội ngũ kỹ thuật có thể nhanh chóng hiểu lỗi bạn gặp phải và có hỗ trợ trong thời gian nhanh nhất.

Sau đó ấn nút "Đồng ý" để hoàn tất yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật.

II.10     QUẢN TRỊ SLIDE SHOW

II.10.1   Tạo chuyên mục slide show

Tính năng này cho phép bạn tạo 1 hay nhiều chuyên mục Slide show nếu bạn muốn.

Bạn vui lòng nhấp chuột phải vào một chuyên mục trong cây chuyên mục dọc, chọn thêm chuyên mục:

Tiêu đề: Bạn chọn tiêu đề Slide show

Chuyên mục: Bạn chọn chuyên mục gốc hay chuyên mục nào đó mà bạn muốn đặt

Trạng thái: Để kiểm duyệt nếu bạn muốn hiện thị trên Website, chưa kiểm duyệt nếu bạn chưa muốn hiển thị

Loại bài viết: chọn Slile show

Cuối cùng bạn chọn lưu lại là bạn tạo được 1 chuyên mục có tính năng của chuyên mục Slide show

II.10.2   Thêm slide show

Tính năng này cho phép người dùng tạo slide ảnh trên website tổ chức của mình

Bạn vui lòng chọn vào chuyên mục “Slideshow trang chủ” sau đó chọn “Thêm nội dung” của bạn như hình vẽ dưới để thêm mới các ảnh mà bạn muốn thêm mới.

 

Hoặc thêm mới ảnh bằng cách nhấp chuột vào dấu + , trên màn hình sẽ hiện ra một bảng để người quản trị có thể nhập dữ liệu vào:

 

 

Tiêu đề: Chọn tiêu đề cho slide show

Chuyên mục: Chọn chuyên mục lưu

Ảnh: Chọn “file upload” tìm đến vị trí ảnh mà quý khách đã lưu trên máy tính

II.10.3   Sửa slide show

Chức năng cho phép người dùng sửa các ảnh, tiêu đề slide show đã đăng, bạn vui lòng chọn vào biểu tượng hình cây bút chì như hình dưới đây để sửa slide show mà bạn muốn sửa.

 

 

II.10.4   Xóa slide show

Chức năng cho phép người dùng xóa các ảnh, tiêu đề slide show đã đăng, bạn vui lòng chọn vào biểu tượng hình thùng rác như hình dưới đây để xóa slide show mà bạn muốn xóa.

 

II.11     QUẢN TRỊ ĐỐI TÁC

 

II.11.1   Tạo chuyên mục đối tác

Tính năng này cho phép bạn tạo 1 hay nhiều chuyên mục đối tác nếu bạn muốn.

Bạn vui lòng nhấp chuột phải vào một chuyên mục trong cây chuyên mục dọc, chọn thêm chuyên mục:

Tiêu đề: Đặt tiêu đề là đối tác

Chuyên mục: Chọn chuyên mục gốc hoặc 1 chuyên mục bất kỳ mà bạn muốn chọn

Trạng thái: Để kiểm duyệt nếu bạn muốn hiện thị lên Website, chưa kiểm duyệt nếu bạn muốn ẩn trên Website.

Loại bài viết: Chọn loại bài viết đối tác

Cuối cùng chọn “Đồng ý” để lưu lại là bạn có 1 chuyên mục có tính năng dành cho đối tác.

II.11.2   Thêm đối tác

Tính năng này cho phép người dùng thêm đối tác trên website tổ chức của mình

Bạn vui lòng chọn vào chuyên mục “Đối tác” sau đó chọn “Thêm nội dung” của bạn như hình vẽ dưới để thêm mới nội dung  mà bạn muốn thêm mới.

 

Hoặc thêm mới nội dung bằng cách nhấp chuột vào dấu + , trên màn hình sẽ hiện ra một bảng để người quản trị có thể nhập dữ liệu vào:

 

 

 

 

Tiêu đề: Chọn tiêu đề cho đối tác, tiêu đề sẽ hiển thị cạnh logo đối tác

Ảnh: chọn logo cho đối tác, kiểu hình ảnh

Đường dẫn: chọn đường dẫn đến website tổ chức, khi click vào logo của đối tác sẽ đến đường dẫn đã chọn.

Các thông tin khác: bạn chọn các thông tin khác cho đối tác của mình như: địa chỉ, điện thoại, fax, email, thứ tự sắp xếp(thứ lự lớn nhất sẽ lên đầu).

II.11.3   Sửa đối tác

Chức năng cho phép người dùng sửa các ảnh, tiêu đề, … đối tác đã chọn, bạn vui lòng chọn vào biểu tượng hình cây bút chì như hình dưới đây để sửa đối tác mà bạn muốn sửa.

 

 

II.11.4   Xóa đối tác

Chức năng cho phép người dùng xóa các ảnh, tiêu đề đối tác đã đăng, bạn vui lòng chọn vào biểu tượng hình thùng rác như hình dưới đây để xóa đối tác mà bạn muốn xóa.

II.12     QUẢN TRỊ CÂU HỎI

II.12.1   Thêm câu hỏi

Tính năng này cho phép người dùng thêm câu hỏi thường gặp website tổ chức của mình

Bạn vui lòng chọn vào chuyên mục “Hỏi đáp” sau đó chọn “Thêm nội dung” của bạn như hình vẽ dưới để thêm mới nội dung  mà bạn muốn thêm mới.

Hoặc thêm mới nội dung bằng cách nhấp chuột vào dấu + , trên màn hình sẽ hiện ra một bảng để người quản trị có thể nhập dữ liệu vào:

 

Tiêu đề: Chọn tiêu đề cho câu hỏi

Thứ tự sắp xếp: Thay đổi thứ tự sắp xếp

Trạng thái: Kiểm duyệt nếu bạn muốn đưa câu hỏi đó lên Website

Tên đầy đủ: Tên của khách hàng đặt câu hỏi

Email: Email của khách hàng đặt câu hỏi

Câu hỏi: Câu hỏi nười dùng muốn đưa lên

Câu trả lời: Câu trả lời của câu hỏi

II.12.2   Sửa câu hỏi

Chức năng cho phép người dùng sửa tiêu đề, câu trả lời, câu hỏi… cho câu hỏi, bạn vui lòng chọn vào biểu tượng hình cây bút chì như hình dưới đây để câu hỏi mà bạn muốn sửa.

 

II.12.3   Xóa câu hỏi

Chức năng cho phép người dùng xóa các câu hỏi, bạn vui lòng chọn vào biểu tượng hình thùng rác như hình dưới đây để xóa ảnh mà bạn muốn xóa.

II.12.4   Trả lời câu hỏi

Các câu hỏi được người sử dụng đưa lên sẽ được dưa vào phần hỏi đáp, người quản trị sẽ vào sửa câu hỏi và viết câu trả lời vào tab trả lời.

 

II.13     QUẢN TRỊ THĂM DÒ Ý KIẾN

II.13.1   Thêm Thăm Dò Ý Kiến

Tính năng này cho phép người dùng thêm thăm dò ý kiến trên website tổ chức của mình.

Trong dữ liệu riêng, mục thăm dò ý kiến, bạn click vào dấu “+” để thêm thăm dò.

 

Tiêu đề: Chọn câu hỏi cho phần thăm dò

Câu trả lời: bạn nhập lần lươt thứ tự các câu trả lời

Số lượt truy cập: Số người chọn câu trả lời đó

Thêm: Chọn thêm nếu bạn muốn thêm câu trả lời thăm dò

Cuối cùng chọn “Đồng ý để lưu lại”

 

II.13.2   Sửa thăm dò

Chức năng cho phép người dùng sửa tiêu đề, câu trả lời … mục thăm dò đã chọn, bạn vui lòng chọn vào biểu tượng hình cây bút chì như hình dưới đây để sửa thăm dò mà bạn muốn sửa.

 

II.13.3   Xóa thăm dò

Chức năng cho phép người dùng xóa các tiêu đề, câu trả lời đã đăng, bạn vui lòng chọn vào biểu tượng hình thùng rác như hình dưới đây để xóa thăm dò mà bạn muốn xóa.

 

II.14    Quản trị hỗ trợ trực tuyến

II.14.1   . Thêm nội dung hỗ trợ trực tuyến

Tính năng này cho phép bạn thêm các kênh để hỗ trợ trực tuyến cho đối tác, khách hàng viếng thăm (yahoo, skype, điện thoại)

 

Hoặc thêm mới nội dung bằng cách nhấp chuột vào dấu + , trên màn hình sẽ hiện ra một bảng để người quản trị có thể nhập dữ liệu vào:

 

Tiêu đề: Tên người hỗ trợ (VD: Hỗ trợ 1, Hỗ trợ 2)

Nick: Nick yahoo hoặc skype để hỗ trợ

Điện thoại: Số điện thoại liên hệ

Loại: Nick yahoo hoặc skype

II.14.2   Sửa hỗ trợ trực tuyến

Tính năng này cho phép bạn sửa các kênh để hỗ trợ trực tuyến cho đối tác, khách hàng viếng thăm (yahoo, skype, điện thoại)

II.14.3   Xóa hỗ trợ trực tuyến

Tính năng này cho phép bạn xóa các kênh để hỗ trợ trực tuyến cho đối tác, khách hàng viếng thăm (yahoo, skype, điện thoại)

II.15    Quản trị quảng cáo

II.15.1                       Thêm nội dung quảng cáo:

Tính năng này cho phép bạn thêm nội dung treo các thông tin quảng cáo

Hoặc thêm mới nội dung bằng cách nhấp chuột vào dấu + , trên màn hình sẽ hiện ra một bảng để người quản trị có thể nhập dữ liệu vào:

 

Tiêu đề: Tên tiêu đề quảng cáo

Ảnh: ảnh của mẫu quảng cáo

Nguồn: là nguồn thông tin bạn muốn lấy từ đâu

II.15.2                       Sửa nội dung quảng cáo:

Tính năng này cho phép bạn sửa các thông tin muốn đăng quảng cáo.

Bạn nhấp chuột vào hình bút chì để chỉnh sửa.

II.15.3                       Xóa nội dung quảng cáo:

Tính năng này cho phép bạn xóa các thông tin muốn đăng quảng cáo.

Bạn nhấp chuột vào biểu tượng hình thùng rác để xóa.

 

II.16    Quản trị mục tải văn bản.

 

II.16.1                       Tạo chuyên mục tải văn bản

Tính năng này cho phép bạn tạo 1 hay nhiều chuyên mục tải văn bản nếu bạn muốn.

Bạn vui lòng nhấp chuột phải vào một chuyên mục trong cây chuyên mục dọc, chọn thêm chuyên mục:

Tiêu đề: Đặt tiêu đề là văn bản

Chuyên mục: Chọn chuyên mục gốc hoặc 1 chuyên mục bất kỳ mà bạn muốn chọn

Trạng thái: Để kiểm duyệt nếu bạn muốn hiện thị lên Website, chưa kiểm duyệt nếu bạn muốn ẩn trên Website.

Loại bài viết: Chọn loại bài viết tải về

Cuối cùng chọn “Đồng ý” để lưu lại là bạn có 1 chuyên mục có tính năng dành cho văn bản

II.16.2                       Thêm nội dung tải văn bản

Tính năng này cho phép thêm nội dung tập tin văn bản mà nhà quản trị muốn cung cấp đính kèm để khách hàng vào viếng thăm có thể tải đọc chị tiết, đồng thời cũng có thể phân quyền cho một chủ thể, phòng ban nào đó mà nhà quản trị muốn phòng ban đó có thể vào xem tài liệu trong mục tải văn bản.

Tiêu đề: Bạn chọn tiêu đề cho tập tin

Mật Khẩu: là mật khẩu bạn muốn đặt cho mỗi một tệp văn bản, mang tính bảo mật cho văn bản, cho phép một bộ phận được phân quyền xem tệp văn bản đó.

Ảnh: là ảnh đại điện cho tệp tin đó, bạn Chọn “file upload” tìm đến vị trí ảnh mà bạn đã lưu trên máy tính

Tập tin: Bạn chọn Chọn “file upload” tìm đến vị trí tập tin mà bạn đã lưu trên máy tính

 

II.16.3                       Sửa nội dung tải văn bản

Tính năng này cho phép chủ thể quản trị thay đổi nội dung tập tin tải văn bản.

Bạn nhấp chuột vào biểu tượng hình bút chì để chỉnh sửa (hình minh họa)

II.16.4                       Sửa nội dung tải văn bản

Tính năng này cho phép chủ thể quản trị xóa mục tải văn bản.

Bạn nhấp chuột vào biểu tượng hình thùng rác để xóa.

 

 

 

 

 

II.17    Quản trị nội dung tuyển dụng

II.17.1                       Thêm nội dung tuyển dụng

Tính năng này cho phép chủ thể quản trị, nhà tuyển dụng đăng các thông tin tuyển dụng của tổ chức mình.

 

II.17.2                       Sửa nội dung tuyển dụng.

Tính năng này cho phép chủ thể quản trị, nhà tuyển dụng sửa các thông tin tuyển dụng.

II.17.3                       Xóa nội dung tuyển dụng.

Tính năng này cho phép chủ thể quản trị, nhà tuyển dụng xóa nội dung thông tin tuyển dụng đã đăng.

 

 

 

CHƯƠNG III        
CẤU HÌNH WEBSITE

III.1      CẤU HÌNH HỆ THỐNG

Chức năng này cho phép người dùng thay đổi các thông tin chung của website như Tên website, logo, favicon…

Thao tác: Người quản trị chọn menu cấu hình hệ thống. Nhập các thông tin cần thay đổi, chọn “Lưu tất cả”để lưu lại các thay đổi.

Các thông tin cần lưu ý bao gồm:

Tên doanh nghiệp: là tên của website của bạn

Logo: Là ảnh đại diện cho website của bạn

Cấu hình máy tìm kiếm (chức năng nâng cao) : Để cho google biết đến trang của bạn.

Cấu hình thông tin: Các thông tin liên lạc cơ bản

Favicon: là biểu tượng nhỏ xuất hiện ở thanh địa chỉ khi bạn gõ tên website của bạn vào.

III.2      CẤU HÌNH GIAO DIỆN

III.2.1    Quản trị thay đổi giao diện chung và mẫu giao diện

Quản trị thay đổi giao diện chung:

Chức năng này cho phép người dùng thay đổi giao diện chung của website như banner, màu nền, màu chữ, vị trí bản đồ (sẽ hiển thị trong trang bản đồ)…

Giao diện quản trị

 

Sau khi thiết lập các thông tin cần thay đổi, Nhấp lưu toàn bộ để khôi phục lại. Muốn khôi phục cấu hình ban đầu, chọn Phục hồi ban đầu.

 

Thay đổi mẫu giao diện:

Bước 1: Bạn tìm đến menu ngang của trang quản trị, sau đó nhấp chuột vào Tổng quan, tìm tới thư mục giao diện như hình bên dưới:

Bước 2: Bạn di chuột vào mẫu giao diện bạn muốn thay đổi, sau đó nhấp chuột vào nút lưu lại mẫu giao diện bạn vừa thay đổi.

III.2.2     Hiện thị đồng thời logo cùng với banner

Trong trường hợp nếu bạn muốn logo hiện thị cùng với banner trên trang Website của tổ chức mình, mà không cần phải cắt ghép hình ảnh, hay dùng đến photo shop, bạn chỉ cần vào “Giao diện” chọn biểu tượng hình bút chì ở “đầu trang”, trong phần “logo” bạn để chế độ bật. Cuối cùng bạn “lưu lại” là bạn có logo hiển thị song song cùng với banner trên trang Website tổ chức của bạn.

 

III.2.3    Quản trị thay đổi bố cục

Chức năng cho phép người dùng thay đổi kiểu trình bày tin tức, frame trái, frame phải frame ở giữa, các thông tin hiển thị ở chân trang của website.

·        Giao diện quản trị

Để lưu các thông tin cần thay đổi, bạn chọn lưu toàn bộ

III.2.4    CSS tùy chọn

Tính năng chỉ có thể sử dụng nếu bạn có kiến thức sâu về lập trình.

Chức năng này cho phép người dùng chèn thêm các đoạn mã CSS vào website. Đây là tính năng nâng cao nên cần phải có hiểu biết về kỹ thuật để có thể sử dụng tính năng này

CHƯƠNG IV  
CHỨC NĂNG TỰ LẮP RÁP WEBSITE

 

Chức năng này cho phép người dùng thay đổi cấu hình giao diện trang chủ, các trang chung và trang viện ảnh của website. Việc tùy biến giao diện các trang dựa trên cơ sở kéo thả các tính năng (widget) vào các khu vực trên website.  

Bạn có thể nhấp chọn tính năng (widget) rồi di chuyển đến vùng mà bạn muốn rồi thả chuột.

Sau khi thực hiện xong bạn Nhấp biểu tượng “lưu tất cả” để lưu lại.

IV.1      NHÓM CƠ BẢN

Giao diện nhóm cơ bản:

IV.1.1     Mã HTML:

Bạn có thể nhập một nội dung văn bản tùy ý và hiển thị ra ngoài vào một vị trí mong muốn ở trên trang. Nội dung này là nội dung bạn soạn thảo tương tự như soạn thảo một bản word.

-         Thiết lập cho Mã HTM

ü  Tiêu đề: đặt lại tiêu đề cho widget HTML mới nhập.

ü  Mã HTML: Bạn nhập nội dung mà bạn muốn hiển thị

ü  Khung hình: Chọn khung hình bạn muốn

 

IV.1.2     Tin tức

Thiết lập Tin tức:

               

ü  Tiêu đề: đặt lại tiêu đề cho tin tức

ü  Khung hình: Chọn khung hình bạn muốn

ü  Hiển thị các mục: Chọn số các mục được hiển thị. Tối đa là 15.

ü  Chuyên mục: Chọn chuyên mục muốn hiển thị.

ü  Sắp xếp theo: Chọn loại sắp xếp bạn muốn hiển thị

ü  Có phân trang: Nhấp chọn nếu bạn muốn phân trang

ü  Có liên kết xem tất cả: Chọn có hoặc không?

ü  Hiển thị nội dung tóm tắt : Chọn có hoặc không?

IV.1.3     Đa phương tiện

Thiết lập cho chức năng đa phương tiện:

ü  Tiêu đề: đặt lại tiêu đề cho cấu hình đa phương tiện.

ü  Tập tin: Bạn có thể chọn file hoặc nhập link video.

ü  Chiều rộng: Nhập chiều rộng

ü  Chiều cao: Nhập chiều cao

ü  Khung hình: Chọn khung hình bạn muốn.

Sau khi thiết lập xong bạn Nhấp “Lưu lại” để hoàn tất công việc

IV.2      NHÓM GIAO DIỆN

·        Màn hình giao diện của cấu hình bố cục cơ bản

IV.2.1     Cây chuyên mục dọc (Danh mục sản phẩm,…)

Nhấp như hình để thiết lập cho Cây chuyên mục dọc:

            Màn hình hiện ra bạn thiết lập các thông tin:

ü  Tiêu đề: đặt lại tiêu đề cho cây chuyên mục dọc

ü  Số cấp cao nhất: Chọn số cấp cao nhất cho cây chuyên mục

ü  Loại menu: Chọn loại menu bạn muốn hiển thị

ü  Khung hình: Chọn khung hình bạn muốn

Sau đó, lưu lại toàn bộ

IV.2.2     Đầu trang.

Tính năng này chỉ được sử dụng 1 lần.

Thiết lập cho Đầu trang :

ü  Bố cục hiển thị : chọn bố cục bạn muốn hiển thị

ü  Hiển thị logo: bạn chọn hiển thị hoặc không?

 

IV.2.3     Chân trang.

Tính năng này chỉ được sử dụng 1 lần.

Thiết lập cho Chân trang:

ü  Tiêu đề: đặt lại tiêu đề cho Footer của trang

ü  Skin: Chọn loại skin bạn muốn hiển thị.

ü  Hiển thị menu: Nhấp chọn Enabeld nếu bạn muốn hiển thị menu. Nếu không muốn hiển thị thì chọn disabeld

IV.2.4     Menu ngang của trang.

Thiết lập Menu ngang :

ü  Tiêu đề: đặt lại tiêu đề cho widget

ü  Số cấp cao nhất: Chọn số cấp cao nhất cho menu

ü  Loại menu: Chọn loại menu bạn muốn hiển thị

ü  Chuyên mục: Chọn chuyên mục

IV.2.5     Banner chạy 2 bên

Kéo thả công cụ Banner chạy 2 bên vào bất kỳ vị trí nào, nhấp chuột vào nút "Bút chì" để thực hiện tải banner cho Website

Chọn File Upload cho Banner bên trái và banner bên phải của Website:

 

Nhấp lưu lại tại chân trang

Nhấp Nút lưu lại để thực hiện Lưu toàn bộ Popup đã được đăng tải

 

 

IV.2.6     Chức năng popup cửa sổ (Banner popup)

Cho phép người dùng có thể popup 1 hình ảnh lần đầu tiên vào Website.

Chọn biểu tượng hình bút chì để chỉnh sửa thêm nội dung.

Người dùng có thể đặt tên nội dung lời chào và chọn File Upload.

Đặt đường link để dẫn đến Website hoặc thông tin muốn đăng tải, quảng cáo

Nhấp lưu lại tại chân trang

Nhấp Nút lưu lại để thực hiện Lưu toàn bộ Popup đã được đăng tải

 

IV.2.7     Bố cục dạng tab.

Bạn Nhấp chọn biểu tượng rồi kéo thả vào vị trí bạn muốn đặt rồi thả chuột ra

Để sửa tên các tab bạn Nhấp vào biểu tượng như hình dưới. Sau đó nhập tên cho tab rồi Enter để hoàn tất thao tác

Thiết lập cho Bố trí các tab:

              

ü  Tiêu đề tabs: đặt lại tiêu đề cho các tab

ü  Class css: Nhập class css cho tabs

IV.2.8     Bố cục 3 cột

Thiết lập cho Bố cục 3 cột:

      

ü  Chiều rộng cột bên trái: Nhập chiều rộng

ü  Trung tâm chiều rộng cột: Nhập chiều rộng

IV.2.9     Bố cục 2 cột

Thiết lập cho Bố cục 2 cột

 

ü  Chiều rộng cột bên trái: Nhập chiều rộng cho cột bên trái

IV.3      NHÓM CÔNG CỤ

Gồm các chức năng cơ bản: Cho phép người dùng có thể chèn thêm các ứng dụng trên Webtemplate đã được khởi tạo VD: xem thời tiết, xem tỷ giá USD, vàng, tin tức, RSS…

Màn hình quản trị bộ công cụ:

 

Cách làm:

Nhấn chuột vào biểu tượng cần thêm và giữ chuột trái. Sau đó di chuột để “kéo” biểu tượng đó vào vùng cần hiển thị ở bên phải. “Thả” chuột ra khi đến đúng vùng cần thêm. Các vùng này thường là: vùng bên trái, vùng bên phải, vùng trên cùng, vùng dưới cùng, … Sau đó  xem chức năng vừa thêm ở cuối vùng đó.  “Kéo” và “thả” chức năng vào đúng vị trí mong muốn ở trên vùng là hoàn thành việc thêm.

Cuối cùng nhấn vào nút Lưu lại để hệ thống cập nhật chức năng mới

IV.3.1     Quảng cáo:

Giúp bạn cắm quảng cáo vào trang web.

Nhấp như hình  để thiết lập cho Quảng cáo

 

Màn hình hiện ra, bạn thực hiện thiết lập các thông tin:

           

 

ü  Tiêu đề: đặt lại tiêu đề cho mục quảng cáo.

ü  Chuyên mục: Chọn chuyên mục

ü  Hiển thị số: Chọn số bạn muốn hiển thị

ü  Khung hình: Chọn khung hình bạn muốn

IV.3.2     Tỷ giá ngoại tệ

Thiết lập cho Tỷ giá ngoại tệ 

ü  Tiêu đề: đặt lại tiêu đề cho widget

ü  Khung hình: Lựu chọn khung hình cho widget

IV.3.3     Thời tiết

Thiết lập cho Thời tiết 

ü  Tiêu đề: đặt lại tiêu đề cho widget

ü  Khung hình: Lựu chọn khung hình cho widget

IV.3.4     Liên kết

Cho phép người dùng thêm mới ô liên kết vào website.

Để có thể sử dụng tính năng liên kết các website TMTV với nhau bạn phải kéo công cụ liên kết vào giao diện trang chủ web mẫu của bạn.

Sau đó ví dụ bạn muốn liên kết với website TMTV Ứnghoàngphương.vn

Bước 1: Truy cập vào website TMTV Ứnghoàngphương.vn kết quả như hình bên dưới

Bước 2: tìm đến menu đăng nhập của trang ứnghoàngphương.vn và truy cập bằng tên và mật khẩu của bạn như hình bên dưới:

Bước 4: Bạn đăng nhập vào Website của bạn tìm đến mục kết nối như hình bên dưới. Bạn nhấp chuột vào chữ kết nối như hình bên dưới.

Bước 5: Màn hình sẽ hiện ra bảng quản trị như hình bên dưới, bạn nhấp vào mục kết nối . Chọn chuyên mục hiển thị cho liên kết.

Bước 6: Sử dụng tính năng liên kết như hình bên dưới bạn có thể mở liên kết của các trang liên kết tương ứng:

 

 

Thiết lập cho Liên kết

ü  Tiêu đề: đặt lại tiêu đề cho Liên kết

ü  Khung hình: Lựu chọn khung hình cho Liên kết

ü  Số lần của màn hình hiển thị liên kết: Nhập số lần tối đa là 15

ü  Giao diện: Chọn loại giao diện hiển thị

IV.3.5     Đăng nhập

Thiết lập cho Đăng nhập

ü  Tiêu đề: đặt lại tiêu đề cho widget

ü  Khung hình: Lựu chọn khung hình cho widget

ü  Giao diện: Lựa chọn giao diện cho widget

IV.3.6     Tiện ích nhúng

Thiết lập cho Tiện ích nhúng 

ü  Tiêu đề: đặt lại tiêu đề cho từng Tiện ích mà bạn kéo thả vào webtemplate

ü  Khung hình: Lựu chọn khung hình cho từng Tiện ích

ü  Chọn tiện ích: Chọn loại tiện ích bạn muốn hiển thị

ü  Chiều cao: Nhập chiều cao cho tiện ích.

ü  Cuộn: Chọn có cuộn hay không.

IV.3.7     RSS

Thiết lập cho RSS 

ü  Tiêu đề: đặt lại tiêu đề cho RSS

ü  Nguồn: Nhập link nguồn

ü  Khung hình: Lựu chọn khung hình cho widget

ü  Số mục mỗi trang: Nhập số mục. Tối đa là 15

ü  Hiển thị bố trí: Chọn loại hiển thị

IV.3.8     Tìm kiếm

Thiết lập cho Tìm kiếm 

ü  Tiêu đề: đặt lại tiêu đề cho Tìm kiếm

ü  Khung hình: Lựu chọn khung hình cho widget

ü  Giao diện: Chọn loại giao diện bạn muốn hiển thị

IV.3.9     Đối tác:

Giúp bạn cắm đối tác vào trang web.

Nhấp như hình  để thiết lập cho Đối tác

 

 

Màn hình hiện ra, bạn thực hiện thiết lập các thông tin:

           

 

ü  Tiêu đề: đặt lại tiêu đề cho mục đối tác.

ü  Hiển thị số: Chọn số bạn muốn hiển thị

ü  Khung hình: Chọn khung hình bạn muốn

ü  Kiểu bố cục: chọn kiểu bố cục hiển thị

IV.3.10                         Hỏi đáp:

Giúp bạn cắm đối tác vào trang web.

Nhấp như hình  để thiết lập cho Hỏi đáp

 

 

 

 

Màn hình hiện ra, bạn thực hiện thiết lập các thông tin:

           

 

ü  Tiêu đề: đặt lại tiêu đề cho mục đối tác.

ü  Hiển thị số: Chọn số bạn muốn hiển thị.

ü  Chuyên mục: chọn chuyên mục

ü  Sắp xếp theo: Chọn sắp xếp theo

ü  Khung hình: Chọn khung hình bạn muốn

ü  Kiểu bố cục: chọn kiểu bố cục hiển thị

IV.3.11                         Slide Show:

Giúp bạn cắm slide show hình ảnh vào trang web.

Nhấp như hình  để thiết lập cho Slide show

 

Màn hình hiện ra, bạn thực hiện thiết lập các thông tin:

           

 

ü  Tiêu đề: đặt lại tiêu đề cho mục slide show.

ü  Kiểu bố cục: Chọn kiểu chạy cho slide show

ü  Chiều rộng của slide show: Chọn chiều ngang slide show hiển thị.

ü  Chiều cao của slide show: Chọn chiều cao slide show hiển thị.

ü  Chuyên mục: chọn chuyên mục

ü  Sắp xếp theo: Chọn sắp xếp theo

ü  Khung hình: Chọn khung hình bạn muốn

IV.3.12                         Slide Show:

Giúp bạn cắm slide show hình ảnh vào trang web.

Nhấp như hình  để thiết lập cho Thăm dò

 

 

 

Màn hình hiện ra bạn thiết lập các thông tin:

           

 

ü  Tiêu đề: đặt lại tiêu đề cho mục thăm dò.

ü  Kiểu bố cục: Chọn kiểu chạy cho slide show

ü  Thăm dò ý kiến: Chọn câu hỏi cần thăm dò

ü  Khung hình: Chọn khung hình bạn muốn

 

Chúng tôi rất hoan nghênh và mong tiếp nhận nhiều ý kiến, đề xuất của quí vị và các bạn để có thể hoàn thiện dịch vụ Web Template cho Tên miền Tiếng Việt, cũng như hoàn thiện bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng này. 

Mọi ý kiến đóng góp và yêu cầu hỗ trợ vui lòng gửi về địa chỉ Email: tmtv@web.vn

 

CHÚC CÁC BẠN KHỞI TẠO VÀ QUẢN TRỊ WEBSITE DÀNH CHO TỔ CHƯC THÀNH CÔNG!

 

Đa phương tiện

Đa phương tiện

Đa phương tiện

Quảng cáo 2

-

Đăng nhập

Ngôn ngữ

Facebook